Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening (t.v.) og Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)  skal samarbeide om brannforebygging.
Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening (t.v.) og Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) skal samarbeide om brannforebygging.

Samarbeid for økt brannsikkerhet

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk brannvernforening satser sammen på brannforebyggende arbeid. De to organisasjonene har signert en ny samarbeidsavtale.

Publisert

– Årlig koster brann det norske samfunnet mange milliarder kroner. NKF og Brannvernforeningen utfyller hverandre på en god måte, og vi tror at vi sammen vil kunne bidra til å forsterke forebygging av brann. Dette vil være til glede og nytte for kommuner, næringsliv og enkeltmennesker, sier Rune Aale-Hansen adm. direktør i NKF og Rolf Søtorp adm. direktør i Brannvernforeningen.

Branner koster fem milliarder i året

Årlig koster branner det norske samfunnet for over fem milliarder kroner. Myndighetene har utarbeidet strenge forskrifter blant annet knyttet til brannforebygging og bygningstekniske krav – for både næringslokaler, privatboliger og kommunale boliger.

– Forskriftene og regelverket stiller en rekke minimumskrav. Likevel har vi mange branner i Norge, typisk nå om vinteren og i juletiden. Da kan det være levende lys, stor belastning på strømnettet eller andre årsaker som utløser brann. Det er imidlertid ikke eneste brannårsak. Derfor er det viktig å satse enda mer målrettet på brannforebygging, forteller Søtorp.

Belastning for kommunene

– Samlet er kommunene landets største byggeier. Ikke minst derfor er det viktig å bli stadig bedre på forebygging av brann, som også belaster trange kommunebudsjetter med store beløp. NKF og Brannvernforeningen har felles interesse i dette arbeidet og kompetanse og nettverk som gjør at vi utfyller hverandre på en god måte. Jeg er derfor glad for den samarbeidsavtalen vi har signert i dag, som vi tror vil bidra til økt innsats knyttet til brannforebygging – og på sikt færre branner og reduserte kostnader, sier Aale-Hansen.

(Pressemelding)

Samarbeidspartene

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.Foreningen har over 500 virksomhetsmedlemmer, der 400 av disse er kommuner. Over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk. www.kommunalteknikk.no.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.  

Powered by Labrador CMS