Mette Bugge.
Mette Bugge.

- «Senåringene» er gull verdt

Mette Bugge vil sprenge myter om seniorene i arbeidslivet. Det vil hun gjøre med sin nye bok Senior - Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv.

Publisert

– Vi omgir oss med myter i synet på seniorer, sier Mette Bugge. Både seniorene selv og ikke minst lederne kan være med på å knuse disse mytene, mener hun. Den profilerte sportsjournalisten i Aftenposten er aktuell med boka Senior - Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv.

– Med denne boka håper jeg å røske opp i noen av disse mytene og bidra til å endre synet på hva de eldre arbeidstakerne kan tilføre arbeidsplassen. Men er seniorene selv klar over hva de egentlig kan? spør hun.

Seniorer henger godt med

Mette Bugge har jobbet som journalist i 45 år. Hun har vært med på en teknologisk utvikling som har krevd endringsvilje og åpenhet for nye måter å jobbe på. I arbeidet med den nye boka har hun intervjuet rundt 100 ledere, HR-folk, rekrutterere og seniorer om seniorer i arbeidslivet. Hun ønsker å stikke hull på myter om at seniorer ikke følger med i tiden, ikke henger med i det digitale liv eller klarer å fornye seg.

– Tvert imot har seniorene erfaring og verdifull kompetanse. Brukt på den riktige måten, kan det bli gull verdt i arbeidslivet, mener Bugge.

Aldersmangfold styrker miljøet

– Jeg skal bidra så godt jeg kan til å vise at seniorer på arbeidsplassen utgjør en forskjell. Jeg vet at aldersmangfold styrker miljøet. Men lederne spiller også en nøkkelrolle her. De må kunne lede ansatte i alle aldre og stille krav til «senåringene», påpeker hun. Det er viktig at lederne ikke neglisjerer seniorene. Tvert imot må lederne stille seniorene de viktige og riktige spørsmålene.

– Dersom en leder registrerer at en senior blir passiv, må lederen gripe inn: Jeg ser at du ikke er 100 prosent tilfreds, hva skyldes det at du har dabbet av? Hva har du lyst til å være med på de to-tre siste årene du skal jobbe her?

– Seniorene må på sin side heller ikke sitte som passive tilskuere til det som skjer på jobben. De må melde seg på, de må bli med på de nye prosjektene, de må være endringsvillige.

– Du skal bidra på jobben å lenge du er der. Seniorene som blir der, er gjerne de mest motiverte av alle, understreker Mette Bugge.

Powered by Labrador CMS