Det er ikke lenger mulig å importere smittevernutstyr fra EU for norske bedrifter.
Det er ikke lenger mulig å importere smittevernutstyr fra EU for norske bedrifter.

Norge kan få smittevern-utstyr fra Sverige

Mens Norge mangler smittevernutstyr har EU satt ned foten for import. Nå er det likevel blitt en åpning fra Sverige.

Mandag denne uken vedtok EU eksportforbud av kritisk smittevernutstyr til land utenfor unionen.

Men nå har norske myndigheter likevel klart å få åpnet en liten kanal.

– Svensk toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe igjennom medisinsk utstyr til Norge. Det gjelder ut 19. mars, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han fortsetter til samme avis:

– Vi arbeider langs alle kanaler for å få inn smittevernutstyr fra andre land. Dette er høyt politisk prioritert. Det samarbeides på tvers mellom departementene og etatene for å presse på slik at vi får livsnødvendig utstyr inn til norsk helsevesen.

Forbudet gjelder:

  • beskyttelsesbriller
  • hansker
  • ansiktsskjermer
  • munn- og nese-masker
  • beskyttelsesdrakter

Det var lenge usikkert om forbudet også kom til å gjelde eksport til EØS-land som Norge, men tirsdag kveld kom bekreftelsen på at Norge ikke er unntatt fra forbudet.

- Smittevernutstyret som vi ønsker å ta inn i Norge ble stoppet på grensa. Dette er dramatisk for hele landet. Vi ba derfor innstendig norske myndigheter om gjøre avtaler som sikrer forsyningslinjene, sier fungerende daglig leder for Skydda Norge, Karoline Klatran.

Har sendt ut 40.000 masker

- Vi har fått en redegjørelse fra EU om at vi ikke lenger får lov til å hente inn det angjeldende smittevernutstyret til Norge. Det er kritisk for den norske beredskapen, ettersom svært mye av utstyret vi bruker enten produseres i EU, eller hentes fra sentrallagre som ligger i EU-sonen, forklarer Klatran, som så sent som tirsdag sendte ut 40.000 beskyttelsesmasker til norske sykehus.

Beskyttelsesmaskene er produsert i Sverige, og rakk å komme inn i Norge før EU-forbudet trådte i kraft. Fra nå av må imidlertid norsk helsevesen klare seg med smittevernutstyret som allerede finnes i landet. Når lagrene er tomme, må man vente på produksjon og transport fra eksempelvis Asia.

- Det kommer til å ta tid, og følgene kan bli dramatiske. Jeg henstiller på det sterkeste til at norske myndigheter går i dialog med EU og sentrale produksjonsland for å sikre forsvarlig tilgang på smittevernutstyr også fremover, understreker Karoline Klatran.

Prioriterer sykehus og helsevesen

Skydda er til vanlig en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr til industri-, olje- og byggenæringen. I forbindelse med koronakrisen har selskapet, i likhet med mange andre, prioritert leveranser til sykehus og helseforetak. Selskapet har vesentlig produksjon og lager i Sverige og Tyskland, som nå ikke kommer norsk helsevesen til gode.

- Vi forstår at EU har innført denne regelen for å sikre at egne land har tilstrekkelig smittevernutstyr til eget bruk. Samtidig er ikke dette en pandemi som stopper ved landegrenser eller tollmurer. Slik vi tolker EU-reglementet har hvert enkelt land et visst manøvreringsrom i forhold til hvor strengt de håndhever eksportforbudet, så vårt håp er at Norge får gjennom en avtale med eksempelvis Sverige som sikrer en viss forsyningslinje, sier Karoline Klatran i Skydda Norge.

I første omgang gjelder altså denne avtalen til og med torsdag 19. mars.

(MyNewsDesk/Skydda)

Powered by Labrador CMS