Andelen privatansatte i serviceyrker med tilgang til BHT er liten i Sverige. (Ill. foto: Jan Tveita)
Andelen privatansatte i serviceyrker med tilgang til BHT er liten i Sverige. (Ill. foto: Jan Tveita)

Færre svensker får bedriftshelsetjeneste

Andelen arbeidstakere med tilgang til bedriftshelsetjeneste har blitt lavere i Sverige de siste 20 årene. Nye kartlegginger viser blant annet at kvinner har mindre tilgang til BHT enn menn, og yngre mindre enn eldre.

Publisert

Stadig færre svensker har bedriftshelsetjeneste (BHT) gjennom jobben. Andelen som har vært i kontakt med BHT i løpet av det siste året, har gått ned. Denne negative utviklingen har pågått i mer enn 20 år, skriver Du & Jobbet.

Tallene går fram av undersøkelser gjort av det svenske statistiske sentralbyrået (SCB) og Arbetsmiljöverkets arbeidsmiljøundersøkelser som gjennomføres annethvert år, den siste for 2017 ble publisert i september i år.

59 prosent har BHT

På spørsmålet om man har BHT i virksomheten, svarte 72 prosent ja i 1999. I 2005 hadde andelen sunket til 67 prosent, og til 59 prosent i 2017.

Forskjeller kjønn og alder

Det er dessuten bemerkelsesverdige forskjeller på hvilke grupper som har mulighet til å benytte bedriftshelsetjenester. Forskjellene gjelder både kjønn og yrkesgrupper. Flere menn enn kvinner har tilgang til BHT, andelene er 62 respektive 55 prosent.

Det viser seg også at ledere, høyere tjenestemenn, akademikere og bygningsarbeidere har større muligheter til å utnytte BHT enn ansatte i private service- og omsorgsyrker, samt ansatte med lavere utdanning.

Fast og midlertidig ansettelse

Aller størst er ulikhetene mellom de med ubestemt og midlertidig ansettelse. Knapt 70 prosent av fast ansatte hadde tilgang til BHT, sammenliknet med knapt 30 prosent av de med ulike midlertidige ansettelser.

Alder spiller også en rolle. I gruppen kvinner 16-29 år var andelen med bedriftshelsetjeneste bare 35 prosent.

Avspeiler samfunnets utvikling

Malin Wreder i svenske LO mener at statistikken avspeiler samfunnets utvikling. Etter at lovgivningen på dette området ble endret i 1993, da det ikke lenger ble obligatorisk å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste, har andelen gått ned.

– Viljen til å investere i bedriftshelsetjeneste har avtatt. De avtalene som bedriftene nå inngår med BHT, er ofte mindre omfattende. Det forebyggende arbeidet rasjonaliseres bort.

Peter Munck af Rosenschöld, adm. direktør for bransjeorganisasjonen Sveriges Företagshälsor, mener at den gradvise nedgangen i BHT-tilknyttede bedrifter avspeiler endringene i hvordan vi ser på arbeidsmiljøspørsmål.

– Det har blitt mer fokus på rehabilitering, mindre på den typen forebyggende arbeidsmiljøarbeid der bedriftshelsetjenestene kan være en ressurs, sier han.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS