(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Svenskene trenger flere arbeidsmedisinere

Sverige trenger flere spesialister i arbeidsmedisin og har innført ny spesialistutdanning. Helsemyndighetene har lagt fram forslag for regjeringen om hvordan de kan lokke flere leger til den nye utdanningen.

Publisert

Siden i fjor kan leger i Sverige spesialisere seg i arbeidsmedisin etter en ny spesialistutdanning, melder dagensmedicin.se. I løpet av en tiårsperiode er antallet bedriftsleger nesten halvert i nabolandet. I forbindelse med at den nye spesialistutdanningen ble innført, ga regjeringen derfor Socialstyrelsen i oppdrag å legge fram forslag til hvordan flere leger kan videreutdanne seg i arbeidsmedisin. I rapporten fra Socialstyrelsen foreslås flere tiltak, blant annet en felles kurskatalog for alle kurs i faget.

Uoversiktlig kurstilbud

Myndighetene konstaterer at informasjonen om kursene i dag finnes på forskjellige steder og er vanskelig å skaffe seg en oversikt over. I rapporten heter det også at det eksisterer for få kurs innenfor visse delområder av arbeidsmedisin. Det trengs flere kurs i medisinske tester, arbeidsrett, lovgivning og forsikringsmedisin.

Flere hinder på veien

Helsemyndighetene har pekt på noen hinder som leger opplever som problematiske for å spesialisere seg i allmennmedisin. En av utfordringene er at det er vanskelig å få oversikt over hva man kan ta med seg av tidligere praksis for å få godkjent kompetansen sin i arbeidsmedisin. Et annet hinder er den obligatoriske praksisen på arbeids- og miljømedisinske klinikker. Det finnes bare åtte slike klinikker i Sverige i dag, og disse ligger hovedsakelig i storbyregionene.

Socialstyrelsen skriver at de fleste som overveier videreutdanning i arbeidsmedisin, er folk i alderen 40-50 år og i en familiesituasjon som gjør det vanskelig å flytte. Derfor foreslås det at en del av den obligatoriske praksisen kan erstattes med for eksempel fjernundervisning eller e-læring.

Bedre markedsføring

Avslutningsvis skriver Socialstyrelsen at det trengs bedre markedsføring av faget for å lokke flere leger til spesialistutdannelsen, en markedsføring der det pekes på arbeidsmedisinens betydning for å redusere sykefravær og psykisk uhelse.

(dagensmedicin.se)

Powered by Labrador CMS