BHT-og-helseforsikring
BHT-og-helseforsikring

Svenskene forebygger, nordmenn reparerer

Bare halvparten av norske arbeidstakere har et tilbud om bedriftshelsetjeneste på arbeidsplassen, mens to av tre svensker har det. Når det gjelder helseforsikring, er det motsatt. Her kommer norske arbeidstakere bedre ut enn de svenske.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

I Sverige er det langt flere som får tilbud om bedriftshelsetjeneste enn i Norge, mens det er motsatt for helseforsikringer. I Norge får én av tre ansatte tilbud om helseforsikring på arbeidsplassen. I Sverige får bare én av fire tilbud om dette.

– Ut fra tallene kan det virke som om svenske bedriftsledere er mer opptatt av forebygging enn norske bedriftsledere. Bedriftshelsetjenesten kan spille en viktig rolle i å forebygge sykdom og livstilsplager, og i å få ned sykefraværet i en bedrift. Interne bedriftshelsetjenester er nok mer vanlig i store virksomheter, men i dag er det mange leverandører som tilbyr bedriftshelsetjenester som er skreddersydd små og mellomstore virksomheter. Det virker imidlertid som om norske bedriftsledere heller velger helseforsikring fremfor bedriftshelsetjeneste. De reparerer, fremfor å forebygge, sier adm. dir. Kristian Fæste i Xtra personell.

Flere har BHT i privat sektor

I Norge er det privat sektor hvor flest har et tilbud om bedriftshelsetjenester. Her har 55,2 prosent dette tilbudet mot 43,5 prosent i offentlig sektor. Det er i industri-, håndverker og transportbransjen hvor bedriftshelsetjenester er mest utbredt (74,1 prosent), mens handel og kontor har lavest andel (31.4 prosent).

Fysisk tunge yrker har mest BHT

– Tallene viser at det er de fysiske tunge yrkene hvor bedriftshelsetjenestene er godt etablert. Dette har nok historiske årsaker, og er bra. Samtidig burde det vært mye større fokus på dette innenfor de stillesittende yrkene som er representert i handel- og kontorsegmentet, sier Fæste.

Helseforsikring utbredt i privat sektor

Langt flere i privat sektor får tilbud om helseforsikring enn i offentlig sektor (45 prosent mot 20,2 prosent). Helseforsikring er mest utbredt innenfor bank- og finansnæringen (58,7 prosent) og minst utbredt i handel- og kontor.

– Helseforsikring er et godt virkemiddel for å få den ansatte raskere tilbake i jobb, dersom man først har blitt syk. Det er bra at mange norske arbeidsgivere satser på helseforsikring for sine ansatte, men det er et stort potensial for å bli enda bedre. Kostnadene for forsikringspremien kan fort vise seg å bli en meget god investering for mange arbeidsgivere. I og med at dette er et forsikringsprodukt, er det heller ikke overraskende at det har stor utbredelse i den bransjen som lager produktet, sier Fæste.

Mest BHT i Trøndelag

Størst utbredelse har bedriftshelsetjenesten i Trøndelag, mens helseforsikring er mest utbredt i Hordaland. Undersøkelsen viser at det er langt flere mannlige arbeidstakere som har et tilbud om bedriftshelsetjeneste og/eller helseforsikring enn kvinnelige arbeidstakere.

– Kjønnsforskjellene kan muligens forklares med bransjeforskjellene. Mange kvinner er ansatt i handel og kontor og eller i offentlig sektor, avslutter Fæste.

Undersøkelse er gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Xtra personell. For ytterligere opplysninger, besøk nettstedet www.xtra.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS