Arrangementskomiteen samlet til seminar: F. v.: Anne Bolstad, Forsvarets BHT, Stein Otto Strøm, Borg BHT, Katarina Schiller Langaard, Norsk ledertrening, Carolina Lybäck-Forsbacka, UiO og Kathrine Fagerli Nilsen, Eiker og Modum BHT. Hilde Stabbetorp, Frisk HMS, er også med i komiteen, men var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Jan Tveita)
Glimt fra ergonomiseminaret. Foredragsholder t. v. på bildet er professor Andreas Holtermann fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmijø i Köbenhavn. (Foto: Jan Tveita)
Seniorinspektør Hanna Vesterager (t. v.) i Arbeidstilsynet foreleste om tilrettelegging og arbeidsgivers plikter. Her sammen med ordstyrer Carolina Lybäck-Forsbacka (t.h.). (Foto: Jan Tveita)

Ergonomer samlet til seminar

Faggruppen for ergonomi avholdt nylig sitt 37. fagseminar på Gardermoen. Arrangørene var godt fornøyd med oppslutningen om arrangementet.

Publisert

– Interessen var stor, vi samlet 91 deltakere på fagseminaret vårt, et antall vi er meget godt fornøyd med, sier Carolina Lybäck-Forsbacka, bedriftsfysioterapeut ved Universitet i Oslo og leder og primus motor i programkomiteen for seminaret. Hun opplyser at hele faggruppen for ergonomi teller ca. 170 medlemmer fordelt over hele landet.

Fengende foredrag

Det var stor spennvidde over foredragene. Alt fra mekaniske vibrasjoner til åpne kontorlandskap og fysioterapeutens rolle i byggeprosjekter var tema i løpet av de to dagene seminaret varte.

Ergonomiutstillere

– I tillegg deltok 11 utstillere på samlingens første dag, forteller hun. Dette er utstillere som tilbyr produkter og tjenester direkte relatert til ergonomenes daglige virke ute i virksomhetene.

Viktig fagfelt

Faggruppen for ergonomi er en av flere faggrupper i Norsk Fysioterapiforbund. Dette er fysioterapeuter som arbeider med helse- og miljøarbeid og har et arbeidsfelt som omfatter helsefremmende og forebyggende oppgaver slik de er beskrevet i Arbeidsmiljøloven. Disse fysioterapeutene er ansatt i bedriftshelsetjenester (BHT), bedrifter, kommuner, offentlige institusjoner, ved landets universiteter og i ulike forskningsmiljøer. Som selvstendige konsulenter tar også fysioterapeuter på seg oppdrag innenfor dette fagfeltet.

Powered by Labrador CMS