Bedriftshelsetjeneste 2

Bedriftshelsetjenesten under lupen

Bedriftshelsetjenesten skal evalueres. Sintef Teknologi og samfunn har fått oppdraget med å evaluere tjenesten fem år etter at den obligatoriske godkjenningsordningen ble innført og tallet på bransjer med plikt til bedriftshelsetjeneste ble utvidet.

Publisert

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er et sentralt virkemiddel for virksomhetene og myndighetene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, samtidig som virksomhetenes plikt til å etablere tjenesten er omfattende og ressurskrevende, skriver stami.no.

Effekten av BHT

Nå ønsker Arbeids- og sosialdepartementet en uavhengig vurdering av treffsikkerheten og effekten av BHT som virkemiddel. Gjennom prosjektet ønsker departementet å få belyst flere problemstillinger, som BHTs arbeid og tilbud til virksomhetene, virksomhetenes bruk av tjenesten og myndighetenes egen oppfølging. I tillegg til å besvare en rekke problemstillinger rundt dette, skal prosjektet også anslå status for utbygging og ressursbruk til BHT i Norge i dag.

Sintef skal evaluere

Evalueringsprosjektet gikk i høst til Sintef Teknologi og samfunn. De vil legge vekt på at evalueringen skal ha et anvendt preg og vil formulere konkrete forslag til hvordan bruken av BHT kan bli enda bedre i sin innsats for å styrke virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid. De skal basere sin evaluering på intervjuer med utvalgte personer i BHT og virksomheter, spørreundersøkelse blant virksomhetene som bruker tjenestene, spørreundersøkelse blant BHT-ene i Norge og ekspertintervjuer med utvalgte fagpersoner i Arbeidstilsynet og Stami. Evalueringen har sluttdato 1. september 2016, opplyser Stami.

Les også Peter Korens debattinnlegg i siste nummer av HMS-magasinet (nr. 6) om bedriftshelsetjenesten!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS