Fra stiftelsesmøtet til Bedriftshelsetjenestens bransjeforening. Mary Engh-Johansen foran til venstre på bildet. (Foto: Privat)
Fra stiftelsesmøtet til Bedriftshelsetjenestens bransjeforening. Mary Engh-Johansen foran til venstre på bildet. (Foto: Privat)

Bedriftshelsetjenestens bransjeforening stiftet

Bedriftshelsetjenestens bransjeforening er et ledernettverk for bedriftshelsetjenester som ble stiftet i februar i fjor.

Publisert

– Bedriftshelsetjenestene i Norge har til nå ikke hatt en samlet stemme eller et kontaktpunkt på vegne av bransjen. Det har vært en svakhet i og med at bedriftshelsetjenesten er et av hovedvirkemidlene for arbeidsmiljømyndighetene, sier Mary Engh-Johansen, daglig leder i Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste. Ekspertgruppen som innleverte en rapport i mai 2018 om en fremtidsrettet BHT, anbefalte også bransjen å etablere en bransjeforening, tilføyer hun.

– Samtidig med stiftelsen ble det valgt et arbeidende styre. Engh-Johansen sitter i styret sammen med Bjørn Arve Bakken fra BHT-Gruppen, Kjersti Moen, daglig leder i Grenland bedriftshelsetjeneste og Anne Gjertrud Fugletveit, tidligere daglig leder i Viken bedriftshelsetjeneste.

Et fagpolitisk dialogforum

– Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening skal være et fagpolitisk dialogforum til aktuelle myndigheter, samarbeidspartnere og media som skal fremme bedriftshelsetjenesten, sier Mary Engh-Johansen. Målet er at alle bedriftshelsetjenester skal være tilsluttet Bedriftshelsetjenestens bransjeforening.

– Vi er nå 52 medlemmer av 170 – 180 mulige. Målet er å få med de store BHT-ene også, understreker Mary Engh-Johansen.

Powered by Labrador CMS