Norske bønder vil ha et stort behov for arbeidskraft i ukene og månedene som kommer. BAMA/Gartnerhallen mener det må en nasjonal dugnad til her også, siden grensene er stengt for utenlandsk arbeidskraft.
Norske bønder vil ha et stort behov for arbeidskraft i ukene og månedene som kommer. BAMA/Gartnerhallen mener det må en nasjonal dugnad til her også, siden grensene er stengt for utenlandsk arbeidskraft.

Norske bønder vil ha behov for arbeidskraft

Norske bønder er helt avhengige av arbeidskraft på gårdene. Nå tar BAMA og Gartnerhallen til orde for en nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning.

BAMA og Gartnerhallen kan forsikre om at vi i per nå har god tilgang på frukt, grønnsaker, bær og poteter i Norge. Samtidig må norske myndigheter planlegge og legge til rette for at årets avlinger ikke blir høstet av utenlandske sesongarbeidere, men nordmenn.

– På lik linje med de øvrige, nasjonale mat- og dagligvareaktørene kan vi i BAMA forsikre om at vi har god tilgang på varer, og at disse kommer fram til butikkene på vanlig måte. Vi er imidlertid nødt til å ta grep for at dette skal fortsette også i resten av 2020. Om kort tid ville normalt de første sesongarbeiderne bidratt med planting, såing og setting av grønnsaker og poteter. Senere skal sesongarbeidere utgjøre hovedarbeidsstyrken i innhøsting på norske jorder. Norske myndigheter må i år ta høyde for at dette må gjøres av nordmenn, sier Rune Flaen, administrerende direktør i BAMA.

Norske bønder er helt avhengige av arbeidskraft på gårdene. Som betydelige aktører i norsk dagligvarebransje vil BAMA og Gartnerhallen derfor ta til orde for en nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning.

– Korona-situasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare. Forberedelser til sesongen er i gang flere steder, og innhøstingen av tomater og agurk i drivhus har nå startet opp. Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover. Situasjonen kan skape et prekært behov for arbeidskraft, sier administrerende direktør i Gartnerhallen Elisabeth Morthen, som organiserer over 1000 norske frukt- og grøntprodusenter.

– Norsk næringsliv står overfor en svært krevende situasjon, og mange bedrifter har allerede varslet omfattende permitteringer. Vi må dessverre forvente at mange arbeidstakere vil stå helt eller delvis uten jobb i løpet av kort tid. Vi kommer derfor med en sterk oppfordring til Regjeringen om å legge til rette for at ledige studenter og permitterte kan benyttes i norsk matproduksjon i vår, sommer og høst, sier Morthen.

Bøndene driver gårdene sine som egne virksomheter, og er arbeidsgivere for sesongarbeiderne. Flaen og Morthen er tydelige på at bøndene nå trenger hjelp.

– Vi har et veldig godt samarbeid med norske produsenter av frukt og grønt, som er blant de fremste i verden på matkvalitet og arbeidsvilkår. BAMA er blant deres største kunder og har et ansvar for å sikre norsk matforsyning. I situasjonen som er oppstått må vi stå sammen og være kreative for å finne de gode løsningene. Vi mener en nasjonal matdugnad både vil sikre norsk matforsyning, og bidra til sysselsetting i en krevende periode, sier Flaen.

Foreløpig er det nok av norskprodusert frukt og grønt, men vi går inn i en periode der norske bønder har et stort behov for arbeidskraft.
Foreløpig er det nok av norskprodusert frukt og grønt, men vi går inn i en periode der norske bønder har et stort behov for arbeidskraft.

Fakta:

  • BAMA Gruppen AS er et av Norges eldste handelsselskaper, og den ledende aktøren i Norge på frukt og grønt. Selskapet har i dag et nettverk med nær 1400 produsenter i over 80 land, og håndterer årlig store volumer med fersk frukt, grønnsaker, bær, poteter, drikke og blomster.
  • Gartnerhallen SA er Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies per i dag av 1030 frukt- og grøntprodusenter.
  • I dag er 34 prosent av varestrømmen norsk produksjon, med et totalvolum på 140 000 tonn frukt og grønt. I norsk sesong (mai til oktober) er ca. 70 prosent av varestrømmen norske produkter.

(BAMA/Gartnerhallen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS