Stein-Lier-Hansen
Stein-Lier-Hansen

For høyt sykefravær i kommune-Norge

Sykefraværet i kommunene ligger skyhøyt over privat sektor. – De er for opptatt av å si at de ikke får gjort noe med det, sier lederen i Norsk Industri.

Publisert

Stein-Lier Hansen, Norsk Industri. (Foto: Jan Tveita)

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier kommunal sektor må skjerpe seg når det gjelder å få ned sykefraværet i sektoren, melder NRK.

Han sier kommunale ledere må stilles til ansvar og måles på om de får ned sykefraværet i sin avdeling, og at de som lykkes belønnes.

– Det er fullt ut mulig med individuell belønning i offentlig sektor. Evnen til å få ned sykefraværet og skape en god arbeidsplass bør være ett av de viktigste kriteriene når du vurderes i blant annet lokal lønnsjustering.

Langt over privat sektor

Bakgrunnen for utspillet er at fraværet i kommunene er skyhøyt over fraværet i Norsk Industri. Det er også langt over resten av privat sektor, ifølge NRK.

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) var sykefraværet i 4. kvartal i privat sektor på 5,8 prosent. I kommunal sektor var fraværet på 8,5 prosent.

Norsk Industri er en del av NHO. De er blant bransjene som har kommet lengst når det gjelder å redusere sykefravær. På sine egne hjemmesider skriver de at sykefraværet hos deres medlemmer endte på 4,8 prosent i samme periode.

I tall fra KS, som organiserer norske kommuner, for sykefravær i norske kommuner fra 2. kvartal 2013 til 1. kvartal 2015, er det kun tre kommuner i Norge som er like bra. Det er Nesseby, Lom og Rømskog kommune. I hele 177 kommuner er sykefraværet på 10 prosent eller mer.

Kartlegging og tilpasning

Ifølge Lier-Hansen har oppskriften i industrien vært å gjøre det viktig for ledere å kartlegge hver enkelt arbeidsplass og gjøre lokale tilpasninger på akkurat de punktene som fører til sykefravær. Han mener også at kommunene altfor ofte peker på at de er spesielle, og at det er vanskelig å gjøre noe i egen sektor når man diskuterer sykefravær.

LO enig

Han får støtte av LO-leder Gerd Kristiansen:

– Det første man gjør når man skal snakke om høyt fravær i det offentlige, er å forklare hvorfor det er slik, ikke hva man skal gjøre. Da er det ikke rart at man har høyere fravær i offentlig enn privat sektor, sier Kristiansen til NRK.

Ikke tøffe nok

KS-leder Gunn Marit Helgesen er enig i at godt lederskap er nøkkelen til å få ned sykefraværet.

– Det jobber vi mye med. Dette må også høyere opp på den politiske dagsorden slik at man stiller krav til rådmann og ledergruppen.

– Hvorfor har dere ikke gjort det tidligere?

– Det gjøres hele tiden, men det er 428 forskjellige kommuner, og jeg kan ikke instruere noen. Men til syvende og sist handler det om godt lederskap og det å være en god arbeidsgiver, sier Helgesen før hun avslutter.

– Jeg synes det går litt for sent. Vi er kanskje ikke tøffe nok, sier Helgesen .

(nrk.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS