Arbeidstaker monterer stillas.
SKIKKELIG SIKRING: Altfor mange monterer stillas uten skikkelig kantsikring mot tak, advarer Arbeidstilsynet.

Arbeids­tilsynet: Riktig kant­sikring er livsviktig

Arbeidstilsynet har mange eksempler på at stillas med sine standardrekkverk blir brukt som kantsikring mot tak, og som eneste sikring. Det kan være livsfarlig, advarer tilsynet.

Arbeidstilsynet har gått gjennom en rekke bruksanvisninger etter en fallulykke hvor en arbeidstaker døde. Stillaset var ikke trygt nok og manglet kantsikring.

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Riktig kantsikring i forbindelse med for eksempel takarbeid, er livsviktig.

– Ofte opplever vi at stillas med sine standardrekkverk blir benyttet som kantsikring opp mot tak, og da som eneste sikring. Det er ikke holdbart, sier seksjonsleder Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Mangelfulle bruksanvisninger

 Gjennomgangen viste at mange bruksanvisninger på oppsett av stillaser mangler nødvendig informasjon for å være trygge når det utføres arbeid på tak.

– Alle stillaser skal oppfylle nødvendige standarder for å være trygge. Bruksanvisninger skal gi tilstrekkelig veiledning for korrekt montering av stillaset, sier Engstrøm.

I tillegg viste gjennomgangen at det mangler informasjon og dokumentasjon fra firmaer som sertifiserer stillaser. Spesielt gjelder det bruk av kantsikring ved arbeid på tak. 

En kantsikring vil hindre at arbeidstakere faller ned. Det er egne standarder for sertifisering og godkjenning av stillaser og produkter for kantsikring.

– Bruksanvisninger skal gi tilstrekkelig veiledning for korrekt montering av stillaset, sier Engstrøm.

Ber om skjerping

Nå ber Arbeidstilsynet om at stillasentreprenører, arbeidsgivere, opplæringsvirksomheter og brukere setter seg grundig inn i begrensningene og kravene som gjelder for de spesifikke stillastypene som blir brukt.

 –Dette kan bidra til å sikre et trygt arbeidsmiljø som er i samsvar med gjeldende standarder, sier han.

Arbeidstilsynets gjennomgang viser at oppdragsgiver må bli bedre på å spesifisere kravet til kantsikring allerede ved bestilling av stillaser. Det er viktig å ha all dokumentasjon på plass før bruk.

– Også her er det rom for forbedringer, sier Engstrøm.

Forskriften

Krav til dimensjonering, montering og bruk, kontroll, samt krav til kontrollrapport og skilting av stillas er beskrevet i Forskrift om utførelse kapittel 17.

Produktsertifisering for stiger, stillas og kantsikring erstattet typegodkjenning fra Arbeidstilsynet i 2016. Det er nedfelt i produsentforskriften (§ 4-5).

For at et stillas skal kunne benyttes som sikring mot arbeid på tak må det være en kantsikring på stillaset som tilfredsstiller kravene i NS-EN 13374. Det vil hindre at arbeidstakere faller ned fra taket. Det betyr at sertifiseringsorganet, som har utstedt sertifikatet på det aktuelle produktet, skal ha testet og sjekket at stillaset tilfredsstiller kravene i de aktuelle standardene.

Powered by Labrador CMS