STORE ØDELEGGELSER: Dette huset ble tatt av skred i Ål kommune. Ekstremværet «Hans» skapte store ødeleggelser i Hallingdal og andre steder på Østlandet.

Advarer mot farlig rydde­arbeid etter ekstremværet

Opprydningen etter ekstremværet «Hans» må skje på en sikker måte, formaner Arbeidstilsynet.

Ekstremværet har ført til store ødeleggelser. Nå begynner arbeidet med å rydde etter «Hans».

Arbeidstilsynet går ut med en påminnelse om at også ryddejobben kan være farefull.

– Oppryddingen vil omfatte mange yrkesgrupper. Sikkerheten til dem som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet må til enhver tid bli ivaretatt, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

– Det er viktig at arbeidsgiver har sørget for nødvendig opplæring for dem som skal ut for å gjøre ryddejobben, legger hun til.

Sikkerhetstips

Her er Arbeidstilsynets sjekkliste for sikkert ryddearbeid etter flomskader:

  • Tenk sikkerhet først.
  • Planlegg og risikovurder arbeidet.
  • Iverksett nødvendige risikoreduserende tiltak.
  • Bruk verneutstyr.
  • Vær ekstra varsom i bratt og ustabilt terreng.
  • Ha alltid førstehjelpsutstyr med.
  • Bruk kommunikasjonsutstyr som f.eks. mobiltelefon.

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

For selv om forholdene er ekstraordinære, gjelder fortsatt kravet om at arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Personer som deltar i oppryddingsarbeid er ofte utsatt for komplekse risikoforhold som kan føre til nye ulykker og skader. Deler av ryddemannskapet er ofte frivillig. Derfor stiller opprydningsarbeidet særlige krav til å vurdere risiko og mulige farer før arbeidet starter. Om nødvendig, er det arbeidsgivers ansvar å skaffe ekspertbistand, for eksempel eksperter innen geoteknikk, sier Robstad Andersen i en pressemelding.

Følg anbefalingene

Hun ber alle følge retningslinjer og anbefalinger fra Arbeidstilsynet og andre relevante myndigheter.

Og hun påpeker at arbeidsgiveransvaret under opprydning etter naturulykker ikke nødvendigvis er en virksomhet. Ansvaret hviler på «den som har reell mulighet for instruksjon og kontroll av arbeidet».

Dersom det er en forsikringssak bør man kontakte forsikringsselskapet for å avtale innleie av kvalifiserte folk til å utføre risikofylt arbeid som å fjerne trær og bygningsdeler, er oppfordringen fra tilsynet.

Powered by Labrador CMS