- Balansen mellom jobb og fritid, eller såkalt work-life balance, bør være et jevnlig tema og fokus fra HR og ledelse i en bedrift, sier Christian Børresen, markedssjef i Randstad. (Illustrasjonsfoto: Colourbox).
- Balansen mellom jobb og fritid, eller såkalt work-life balance, bør være et jevnlig tema og fokus fra HR og ledelse i en bedrift, sier Christian Børresen, markedssjef i Randstad. (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

"Alle" liker fleksible arbeidstider

Nordmenn er mer tilgjengelige for arbeidsgiveren på fritiden enn arbeidstakere i våre naboland. Til gjengjeld utfører vi i større grad private gjøremål i arbeidstiden.

Publisert

I motsetning til våre nordiske naboer i Sverige og Danmark, er nordmenn langt mer tilgjengelig utenfor arbeidstid, ifølge siste utgave av Randstad Workmonitor. Hele 6 av 10 svarer at de umiddelbart responderer på telefoner, mail og tekstmeldinger som er jobbrelatert. Både i Sverige og Danmark svarer 4 av 10 at de har samme grad av respons. Dette er langt lavere enn det globale gjennomsnittet som ligger rundt de norske tallene, heter det i en pressemelding fra Randstad.

Hva med ferien?

Til tross for den store andelen som er pålogget 24/7 klarer vi likevel å koble ut i ferien. Det er bare 20 prosent som svarer at de ikke klarer å slappe av i feriene. Det kan derfor se ut som om den teknologiske utviklingen og muligheten for å være konstant pålogget ikke føles som en stressfaktor for flertallet.

– Vi i Randstad tror at ved å legge til rette for fleksible arbeidstider, og teknologiske løsninger vil både den ansatte og bedriften vinne på dette. Brukt riktig tror vi det reduserer stresset og gjør at den ansatte kan holde seg oppdatert på en helt annen måte, forteller Christian Børresen, markedssjef i Randstad.

Muligheten for å være tilgjengelig gir også anledning til å agere kjapt. Samtidig gjør det at den ansatte med god samvittighet en gang i mellom kan få unna private oppgaver som normalt måtte ventet til ettermiddag og helg. Når ferien først nærmer seg, så kan vi møte denne med relativt tomme to-do lister, og med muligheten til å koble bedre av enn vi kanskje ellers ville ha gjort?

Er tilgjengelighet et problem?

– Til tross for at det ser ut som om flertallet av arbeidstakerne ønsker å være tilgjengelig, mens arbeidsgiverne stort sett ikke krever full tilgang til sine ansattes tid, så er det likevel verdt å ha fokus på problemstillingen, mener Børresen.

Undersøkelsen viser at 23 prosent føler seg presset til å være tilgjengelig. Er det slik at den ansatte opplever stress og ubehag med tanke på dette, så kan det fort utvikle seg til vanskelig situasjon.

– Det er ingen tvil om at en av de negative sidene med tilgjengeligheten kan være at det er problematisk å sette grenser. Skillet mellom jobb og fritid blir uklart, og mange opplever dermed at de tar med seg jobben i større grad hjem og lar det påvirke privatlivet, sier Christian Børresen.

Teknologien har også kommet så langt at det ikke lengre er et tema om hvem som skal få tilgang til jobb-systemene utenfor arbeidstid. De fleste bedrifter har lagt til rette for at den ansatte både kan lese mail og få tilgang til sentrale IT-systemer uavhengig av tid, sted og enheter.

– Balansen mellom jobb og fritid, eller såkalt work-life balance, bør være et jevnlig tema og fokus fra HR og ledelse. Medarbeidersamtaler og andre oppfølginger med den ansatte bør ha dette på agendaen, slik at utviklingen kan følges, og feil eventuelt korrigeres, sier han.

Gjensidig tillit

Et annet funn i undersøkelsen er holdningen til private gjøremål i arbeidstiden. Hele 71 % av oss svarer at vi innimellom gjør private oppgaver i arbeidstiden. De fleste ser nok på dette som mer eller mindre selvfølgelig all den tid vi er tilgjengelig langt utover hva som forventes. Dette er også et av spørsmålene i undersøkelsen der vi scorer over det globale gjennomsnittet.

(Randstad)

Powered by Labrador CMS