Bygningsarbeider arbeider med sikring på et tak.
FALLULYKKER: Mange arbeidsskadedødfall i Danmark skjer ved fall i forbindelse med bygging og riving.

Økning i danske dødsulykker bekymrer

Antallet yrkesskadedødsfall i Danmark var det høyeste på 14 år i fjor.

Publisert

Totalt 43 mennesker mistet livet på jobben i Danmark i fjor, ifølge tall fra det danske arbeidstilsynet.

Tallet er det høyeste på 14 år, og arbeidsminister Peter Hummelgaard har bedt om forslag til nye tiltak for å få tallet ned.

Til sammenlikning mistet 28 personer livet i arbeidsulykker i Norge i 2022.

Bygg, anlegg og transport

De fleste danske arbeidsulykkene med dødelig utgang skjedde innenfor bygg og anlegg og transport, med sju dødsfall hver.

Også landbruk, skogbruk og fiske har vært hardt rammet med fire dødsfall.

Det er flest fallulykker i bygg og anlegg, mens dødsfallene innen transport har vært klemulykker under lasting og lossing av gods.

Eldre menn – som i Norge

Selv om tallene for fjoråret i Danmark er dystre, er det likevel en positiv utvikling i et lengre perspektiv. I 1979 ble det rapportert et 100-tall arbeidsulykker med dødelig utgang i Danmark.

Som i Norge er det særlig eldre arbeidstakere over 50 år som er utsatt.

Et annet fellestrekk er at hendelsene i all hovedsak rammer menn. Alle dødsfallene med unntak av to rammet menn i fjor. Og i perioden fra 2016 til 2022 var menn ofre i 92 prosent av alle arbeidsskadedødsfall i Danmark.

Powered by Labrador CMS