Kvinner i helse- og omsorgstjenesten er mest utsatt for covid-19 som yrkessykdom, bekrefter ny svensk statistikk.
Kvinner i helse- og omsorgstjenesten er mest utsatt for covid-19 som yrkessykdom, bekrefter ny svensk statistikk.

Kvinner topper svensk korona-statistikk

Åtte av ti som fikk covid-19 godkjent som arbeidsrelatert sykdom, er kvinner. Og det store flertallet av dem jobber innenfor helse og omsorg, viser svenske tall.

Publisert

Studien som viser at kvinner dominerer statistikken over dem som fikk covid-19 godkjent som arbeidsrelatert sykdom i 2020, bygger på tall fra skadedatabasen til det svenske forsikringsselskapet Afa.

– Av dem som fikk covid-19 godkjent som arbeidssykdom, var 83 prosent kvinner. Forklaringen er at det er kvinnedominerte yrker innenfor helse og omsorg som har mulighet til å få covid-19 godkjent som yrkesskade.

Det sier Anna Weigelt, leder for analyseavdeling til Afa Försäkring, i en nyhetsmelding fra selskapet om rapporten.

Overrepresentert

I statistikken er det en sterk overrepresentasjon av yrkestitler som sykepleier og hjelpepleier, og svært mange arbeider i hjemmetjenester, hjemmesykepleie og aldersinstitusjoner.

Det er flest arbeidstakere i alderen 56 til 64 år i statistikken.

Norske tall

I løpet av det første året etter at covid-19 ble inkludert i den norske forskriften om yrkessykdom og dermed rett til erstatning om man ble smittet på jobb, mottok Nav 611 skademeldinger på dette grunnlaget.

Rundt 85 prosent av skademeldingene kom fra personer som jobbet direkte innen helse- og omsorgssektoren, ifølge LO-medias nettsted Fri fagbevegelse.

Powered by Labrador CMS