Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet, mener næringsministeren og oppfordrer bedrifter til å søke om forskningsmidler fra Forskningsrådets milliardpott. (Foto: Colourbox)
Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet, mener næringsministeren og oppfordrer bedrifter til å søke om forskningsmidler fra Forskningsrådets milliardpott. (Foto: Colourbox)

Milliardpott til forskning i bedriftene

Jobber du i en bedrift som vil forske, utvikle og eksperimentere? Forskningsrådet har pengene som trengs.

Publisert

Nå lyser Forskningsrådet ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter over hele landet som vil løse samfunnsutfordringer gjennom å forske.

– Vi ser at det nå forskes mer i næringslivet og det er gode nyheter. Jeg håper at bedriftene griper muligheten og søker penger fra denne potten. Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen satset massivt på forskning de siste seks årene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Skismøring og honningbier

Et innovasjonsprosjekt ledes av en bedrift, og prosjektet har stor grad av forsknings- og utviklingsaktiviteter. I fjor mottok 145 bedrifter tilsammen én milliard kroner i støtte fra Forskningsrådet til sine innovasjonsprosjekter.

Bedriftene var fra store deler av landet og fra et bredt spekter av bransjer. Prosjektene omfattet utvikling av alt fra miljøvennlig skismøring til parasittresistente honningbier til kameraer som gir roboter 3D-syn.

Mange nye muligheter

– Stadig flere bedrifter får konkurransefortrinn gjennom forskning, eksperimentering og innovasjon. Dette er spesielt viktig i en tid hvor digitalisering og andre teknologier skaper radikale endringer og nye muligheter i bransje etter bransje, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Pengene Forskningsrådet stiller til disposisjon for slike prosjekter kommer fra et spleiselag fra flere departementer. Omtrent halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, blant annet innenfor havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten vil gå til de beste prosjektene, uansett bransje og fokus for prosjektet. Alle prosjektene må score høyt på kvalitet, nytte og gjennomføringsevne - de samme tre kriteriene som bedriftene blir målt på når de søker penger fra EU.

Forskningsrådet dekker halvparten

Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner. Tidligere studier viser at den totale verdiskapingen er nærmere det syvdobbelte av de offentlige investeringene.

Bedrifter som ikke har søkt støtte fra Forskningsrådet tidligere oppfordres til å sende inn en skisse innen 17. juni. Fristen for å sende inn ferdig søknad er 25. september.

(Pressemelding fra Forskningsrådet/NTB Info)

Powered by Labrador CMS