Foto: Vestre
Foto: Vestre
Foto: Vestre
Foto: Vestre
Foto: Vestre
Foto: Vestre
Foto: Vestre

Grønn industrihistorie skaper 30-70 nye jobber

Møbelprodusenten Vestre investerer 300 millioner i ny fabrikk på Magnor. Allerede snakkes det om stor symbolverdi og om å skape håp.

The Plus

The Plus blir verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk plassert på Magnor i Innlandet i Norge. Planlagt ferdigstillelse for fabrikken er i 2021/2022. Dette er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår.

The plus inkluderer besøkssenter og 300 mål offentlig park. Fabrikken reduserer klimagassutslippene med minst 50% sammenliknet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk og er dermed «Paris proof». Fabrikken har også «BREEAM Outstanding» og er dermed Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, blant annet ved bruk av norsk massivtre og utslippsfri byggeplass. The Plus vil ha 250 000 kWt fornybar energiproduksjon og gjenbruk av 90-95 % av prosessvannet.

Vestre Experience Center skal ta imot skoleklasser og inspirere flere til det grønne skiftet. Vestre Forest Camp består av en 300 måls kultur-og opplevelsespark.

The Plus vil skape 30-70 arbeidsplasser og være et utstillingsvindu for inkluderende arbeidsliv. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Enova og Eidskog kommune.

– Vestre skal være verdens mest bærekraftige møbelprodusent og et viktig steg for å oppnå dette er å bygge fabrikken The Plus. Gjennom banebrytende teknologi og skandinavisk samarbeid kan vi produsere raskere og grønnere enn noen gang før og på den måten sikre vår globale konkurransekraft. sier daglig lederen i Vestre, Jan Christian Vestre.

Investeringen er på nærmere 300 millioner kroner og det planlegges med en byggestart allerede over sommeren. Helelektriske Tesla-trailer skal gå mellom dagens fabrikk i Torsby i Sverige og den nye på Magnor i Norge.

Inspirerer til det grønne skiftet

The Plus blir Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding, blant annet ved bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass.

– De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Jeg mener veldig sterkt at alle kan redde verden litt. Hvor bærekraftige vi er, er et resultat av de valgene vi tar, sier Vestre som vil inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.

Møbelfabrikken vil ta i bruk flere Industri 4.0-løsninger, som for eksempel smarte roboter, selvkjørende trucker og at hele fabrikken kan styres med et nettbrett. Som en forutsetning for mer miljøvennlig produksjon er alt basert på fornybar og ren energi. Fabrikken vil være «Paris Proof», det vil si at den har minst 50 % lavere klimagassutslipp enn tilsvarende konvensjonelt prosjekt.

Hele virksomheten i Vestre er knyttet opp mot ni av FNs 17 bærekraftsmål. Det 12. målet handler om ansvarlig forbruk og produksjon. For Vestre betyr dette at det ikke skal lages noe som går i stykker. Derfor opererer selskapet med livstidsgaranti mot rust og om noe må repareres, garanterer Vestre reservedeler i ubegrenset tid.

Verdenskjent arkitektkontor har designet fabrikken

Gjennom sine møbler vil Vestre skape steder der folk kan møtes på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Når mennesker kommer sammen, oppstår tillit og fellesskap. Dette har også vært et bærende prinsipp når det anerkjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group har designet The Plus.

– Vi har designet en enkel geometri som sprer massen i fire hovedretninger for å skape en følelse av å være i skogen hele tiden og samtidig oppnå en rasjonell produksjonsflyt i fabrikken. Sentrum av plusset danner et effektivt logistikk-knutepunkt og en møteplass for ansatte og besøkende som gir maksimal åpenhet, sier Bjarke Ingels.

Skandinavisk produksjon med Tesla-transport

Med spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål park vil The Plus bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Stedet har lang kultur- og industrihistorie som utgangspunkt for global merkevarebygging. Med sin strategiske plassering mellom Oslo og Vestres fabrikk i Torsby i Sverige, vil det være et naturlig logistikk-knutepunkt med god vei- og banetilknytning til Europa og videre til USA.

– Vi brenner for skandinavisk industrisamarbeid, og mener at de skandinaviske landene i større grad bør konkurrere sammen i globale markeder. For Vestre er det et strategisk mål å ha produksjon i flere land i Skandinavia, basert på historiske, industrielle, kompetansemessige og kulturelle fortrinn, sier Vestre.

I 2013 åpnet Vestre fabrikk i Torsby i Sverige, designet av det norske arkitektkontoret Snøhetta. Når fabrikken på Magnor åpner, vil Torsby rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter som deretter sendes videre til Magnor for lakkering og montering. Ettersom vi samtidig tar hjem mer metallbearbeiding til Torsby, vil det innebære nye, store investeringer og behov for mer arbeidskraft også på fabrikken i Sverige.

– Denne investeringen styrker derfor både norsk og svensk industri samtidig, konkluderer Vestre.

(Vestre/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS