Arbeidsmiljøkriminalitet
Arbeidsmiljøkriminalitet

Øker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og foreslår i statsbudsjettet 2016 å øke bevilgningene til Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner. Regjeringen har med dette styrket Arbeidstilsynet med 50,8 mill. kroner siden 2014.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

– Vi vil bidra til å skape økt sikkerhet for arbeidsplassene, gjøre det enklere å drive seriøst og vanskeligere for de som bryter loven. Vi styrker Arbeidstilsynet og deres samarbeid med andre etater. Formålet er å redusere grove brudd på arbeidsmiljøregelverket og fremme like konkurransevilkår for seriøse aktører, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Felles innsats

Arbeidstilsynet samarbeider nært med politiet, Skatteetaten og andre offentlige etater om felles innsats rettet mot de områdene der risikoen for arbeidslivskriminalitet er størst.

I januar 2015 la Regjeringen fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Regjeringen er i god gang med å følge opp punktene i strategien, herunder å utvide adgangen til å kontrollere HMS-kortenes gyldighet gjennom sanntidskontroll. Tiltakene i strategien blir nå fulgt opp av mange departementer. I statsbudsjettet 2016 varsler Kunnskapsdepartementet at det skal etableres en nasjonal ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring. Dette er forankret i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS