Lime-butikk-Oslo-sentrum

25 millioner mer mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og foreslår i statsbudsjettet 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten.

Publisert

Lime-butikk i Oslo sentrum. (Foto: Jan Tveita)

Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

– Det er svært viktig at vi samkjører innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Et forsøksprosjekt i Bergen der Skatteetaten, Politiet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om kontroller har gitt gode resultater, og dette vil vi nå gjøre mer av. Det skal lønne seg å drive seriøst, og vi vil nå kunne gå enda hardere til verks overfor de useriøse, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Et økende problem

Kriminalitet i arbeidslivet og sosial dumping er et økende problem. Erfaringene fra bransjer hvor det har forekommet sosial dumping, viser at det i disse bransjene i økende grad også forekommer andre lovbrudd som skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring og tollsvindel i tilknytning til import av byggevarer. Resultatet kan bli at seriøse bedrifter underbys og skyves ut av markedet.

Bransjeprogram

Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet lage en strategi for å bekjempe denne utviklingen, basert på hvilke tiltak som er best egnet til å oppnå et mer seriøst arbeidsliv og en mer kraftfull bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I tillegg vil Regjeringen utvikle flere målrettede trepartsbransjeprogram, og man har nå startet opp i utelivsbransjen. Bransjeprogram for transportsektoren vil bli satt i gang i løpet av høsten.

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS