For brannmennene på Østre Toten er arbeidstiden trolig mer oppgavestyrt enn klokkestyrt. De opplever nok også risikofylt arbeid fra tid til annen. (Foto: Jan Tveita)
For brannmennene på Østre Toten er arbeidstiden trolig mer oppgavestyrt enn klokkestyrt. De opplever nok også risikofylt arbeid fra tid til annen. (Foto: Jan Tveita)

Vi trives fortsatt på jobb

Mange opplever tidsmessige krav på jobben, og relativt mange oppgir at de er slitne når de kommer hjem fra jobb. Stress er det også mange som kjenner på. Men få må utføre hardt eller risikofylt arbeid.

Publisert

Alt i alt er opplevelsen av arbeidsvilkår, stress og mestring god i norsk arbeidsliv, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2017. Konflikten mellom arbeid, familie og fritid er for mange ikke så veldig stor. De fleste synes jobben de har er interessant, de føler at de mestrer arbeidet godt, og at de kan jobbe selvstendig. Mange har en jobb som oppleves som meningsfull, og de fleste av oss er fornøyd med jobben.

God kompetanse

De fleste av oss føler også at vi har den kompetansen som kreves for å utføre jobben vår på en tilfredsstillende måte. Derimot gir en del arbeidstakere uttrykk for at det skorter på muligheter for videreutvikling av kompetanse, viser barometeret.

Tidsmessige jobbkrav

Ujevn arbeidsbelastning, å måtte arbeide i et høyt tempo, å ha for mye å gjøre samt å måtte jobbe overtid ser ut til å ramme mange arbeidstakere uansett om de har høy eller lav utdanning og inntekt. Tidsmessige jobbkrav er riktignok noe mer utbredt blant arbeidstakere med høy utdanning og høy inntekt, og mindre blant dem med lav utdanning og lav inntekt.

Klokkestyrt eller oppgavestyrt arbeidstid

I noen jobber er det et krav om å møte til et gitt tidspunkt og være på jobb i et visst antall timer, det vil si at de har klokkestyrt arbeidstid. Eksempler på slike jobber er butikkarbeidere og hjelpepleiere. I andre jobber er det ikke tiden du er til stede på arbeidsplassen som er det vesentligste, men at du får gjort oppgaven du er satt til å gjøre. Vi sier at de har oppgavestyrt arbeidstid. Eksempler på yrker med oppgavestyrt arbeidstid er kunstnere, frilansere og forskere. Oppgavestyrt arbeidstid er mer utbredt i yrker med høy utdanning og høy inntekt, mens klokkestyrt arbeidstid er mer utbredt i yrker med lav utdanning og lav inntekt.

Mening og positive utfordringer

De fleste opplever at jobben er meningsfull og at de får positive utfordringer. Så godt som ingen synes at arbeidet ikke gir mening overhodet. På den ene siden er det slående hvor likt arbeidstakerne synes dette er, uavhengig av inntekts- og utdanningsnivå. Går man nærmere inn i dataene, finner man imidlertid at de med høy inntekt og høy utdanning jevnt over finner arbeidet mer meningsfylt og positivt utfordrende enn de med lav inntekt og lav utdanning.

(Kilde: YS Arbeidslivsbarometer 2017)

YS Arbeidslivsbarometer

er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ble gjennomført for første gang i 2009.

Powered by Labrador CMS