Veileder for hjemmekontor

En ny veileder gir råd om når hjemmekontor bør vurderes for å redusere smitte av covid-19. Den gir også råd om hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko.

Publisert

Helsemyndighetenes råd om bruk av hjemmekontor vil kunne variere avhengig av smittesituasjonen, både lokalt, regionalt og nasjonalt, heter det i et nyhetsbrev fra Helsedirektoratet.

Rådene vil endre seg

Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være forberedt på at dette er råd som vil endre seg, og arbeidsplassen bør ha gode rutiner for å kunne håndtere en økende andel av arbeidsstokken som må benytte seg av hjemmekontor i kortere eller lenger perioder. Virksomhetene bør vurdere om hjemmekontor skal brukes i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Arbeidstakere i risikogruppen

Hjemmekontor er også aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, der annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt. Slik vurdering bør gjøres individuelt, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets råd til personer i risikogrupper (fhi.no).

Forutsetter gode digitale løsninger

Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Det er særlig viktig å vurdere om kvaliteten er likeverdig ved digitale løsninger, og om tjenesten er like tilgjengelig for alle og oppleves like god, heter det i veilederen.

Du finner hele veilederen her.

(Helsedirektoratet)

Powered by Labrador CMS