Gravide sykehusansatte med to eller flere nattevakter har økt risiko for spontanabort. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Gravide sykehusansatte med to eller flere nattevakter har økt risiko for spontanabort. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Større risiko for spontanaborter ved nattevakter

Gravide ansatte i helsesektoren med to eller flere nattevakter i uka har økt risiko for ufrivillig abort etter åttende graviditetsuke. Det viser en ny undersøkelse blant over 22 000 gravide sykehusansatte i fem danske regioner.

Publisert

Gravide sykepleiere, leger og andre sykehusansatte med to eller flere nattevakter i uka har en økt risiko på omkring 30 prosent for å abortere etter åttende graviditetsuke, sammenliknet med kolleger med dagarbeid. Det viser en ny undersøkelse som omfatter alle kvinnelige ansatte som ble gravide mellom 2007 og 2013 i alle de fem danske regionene. I alt dreier det seg om 22 744 gravide, som primært var ansatt i sykehussektoren, skriver nfa.dk.

– En økt risiko på omkring 30 prosent etter åttende uke betyder konkret at det blant 100 gravide som har to eller flere nattevakter i uka, vil forekomme 5,5 aborter mellom niende og 22. uke, mens det tilsvarende tallet aborter blant samme antall kvinner som bare arbeider om dagen, er 4,2. Hvis det er en risiko ved mindre enn to nattevakter pr. uke, er den meget liten, sier en av forskerne bak studien, professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) .

Fast nattarbeid og spontanabort

Tidligere forskning har vist at det er økt risiko for abort for gravide med fast nattarbeid. I den nye undersøkelsen fant forskerne også en økt risiko for abort for gravide med mindre nattarbeid, for eksempel skiftarbeidere med både dag- og nattevakter. Det betyder at det er flere kvinner i risikogruppen enn tidligere antatt.

Melatoninets betydning

Kroppens mørkehormon - melatonin - spiller muligvis inn på risikoen for ufrivillig abort:

– Melatonin blir produsert i epifysen i hjernen og hjelper med å tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- og mørkesyklus. Produksjonen av melatonin hemmes av lys, og man utskiller derfor mindre melatonin når man arbeider om natten. Det finnes studier som tyder på at hormonet melatonin kan være avgjørende for om man har en uproblematisk og sunn graviditet eller ei. Det kan være en mulig mekanisme for en sammenheng mellom nattarbeid og ufrivillig abort, sier Anne Helene Garde.

Grundig forskning

Forskerne bak studien fremhever dessuten at det er snakk om et sterkere forskningsdesign enn tidligere, blant annet fordi deres data stammer fra Dansk ArbeidstidsDatabase (DAD). I DAD har forskerne bak denne studien hatt tilgang til mer detaljert og presis informasjon om når kvinnene arbeider i løpet av sin graviditet enn man ellers har hatt.

Uklar årsakssammeheng

– Vi kan likevel aldri fastslå med full sikkerhet om sammenhengen er kausal, altså om nattarbeidet med sikkerhet er årsaken til den økte abortrisikorn. Full sikkerhet ville kreve at vi trakk lodd om hvem av de gravide som skulle arbeide om natten, og hvem som ikke skulle gjøre det, og deretter se på abortrisikoen. Men det gjør man jo ikke, både av etiske og menneskelige årsaker. Likevel kan vi se at jo flere nattevakter den gravide har, jo større er risikoen, og det styrker vår formodning om en årsakssammenheng, sier Anne Helene Garde.

(nfa.dk)

Powered by Labrador CMS