Stadig flere unge mottar AAP eller uføretrygd uten å ha vært i arbeid. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Stadig flere unge mottar AAP eller uføretrygd uten å ha vært i arbeid. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Stadig færre unge jobber før de mottar støtte

Andelen unge uføre har økt til 5,2 prosent på elleve år. Samtidig jobber eller studerer stadig færre mens de mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Publisert

I 2017 mottok rundt 40 000 av unge mellom 18 og 29 år arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd, melder Dagsavisen. Det er en økning på 11 000 mottakere siden 2008, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I samme tidsrom gikk andelen delvis uføre ned fra 41 til 28 prosent. Det henger sammen med at færre arbeider eller studerer mens de mottar ytelsene. Andelen som kombinerte arbeid med AAP eller uføretrygd, sank fra 21,9 til 14,4 prosent, mens mottakere under utdanning sank fra 16,7 til 12,8 prosent.

Flere unge uføre uten arbeid og utdanning

Tallene innebærer at andelen unge uføre utenfor arbeid og utdanning har økt fra 59,2 til 72,5 prosent på elleve år. Statistisk sentralbyrå slår også fast at stadig flere unge uføre mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd uten først å ha forsøkt seg i arbeidslivet. Utviklingen gjelder også for ytelsene hver for seg. Samtidig vokser andelen unge AAP- og uføretrygdmottakere som havnet utenfor i yngre alder stadig mer.

Personer med lav utdanning er sterkt overrepresentert blant unge uføre. Kun 20 prosent av menn og 30 av prosent av kvinner i aldersgruppen har fullført videregående skole.

Bare seks prosent av dem som mottok AAP og uføretrygd i 2017 var innvandrere.

(dagsavisen.no)

Powered by Labrador CMS