Inkluder de ansatte i det forebyggende arbeidet

Det er viktig at arbeidsgiver samarbeider med medarbeiderne og AMO om å forebygge koronasmitte og øvrige arbeidsmiljøproblemer som oppstår som følge av koronasituasjonen.

Publisert

Mange arbeidstakere har begynt å vende tilbake til sin arbeidsplass, andre har vært i gang hele tiden, skriver det danskenettstedet amid.dk. For alle gjelder det at koronasituasjonen har medført store endringer i arbeidslivet deres. Retningslinjene fra helsemyndighetene skal overholdes, men ofte er det opp til de enkelte arbeidsplassene å bestemme hvilke tiltak de vil iverksette og hvordan.

Behandles som andre arbeidsmiljøoppgaver

Det er en oppgave på linje med andre arbeidsmiljøoppgaver å forebygge og håndtere koronasmitte og andre koronarelaterete arbeidsmiljøproblemstillinger. Derfor skal arbeidsgiveren inkludere medarbeiderne i arbeidet – og hvis arbeidsplassen har AMO, skal AMO også inkluderes.

Gode råd for inkludering

Det danske Arbejdstilsynet har utarbeidet informasjonsmateriell som gir arbeidsplassene gode råd om hvordan de kan trekke medarbeiderne og AMO inn i arbeidet med å forebvgge koronasmitte og øvrige arbeidsmiljøproblemer som oppstår som følge av koronasituasjonen.

  • Ha en åpen dialog

Snakk åpent om problemer og usikkerhet. Det er en ny situasjon for både ledere og medarbeidere, og de beste løsningene oppnås i åpen dialog.

  • Gå systematisk fram

Sett dere inn i og ta utgangspunkt i myndighetenes retningslinjer og anbefalinger.

Identifiser prosesser og arbeidsoppgaver: Hvor kan vi iverksette tiltak som kan håndtere koronarelaterete utfordringer?

  • Få et felles eierskap

Ta fatt på de oppgaver og problemer som er relevante på arbeidsplassen, og trekk medarbeiderne aktivt inn å finne den riktige løsningen. De beste løsningene er de som alle på arbeidsplassen føler et eierskap til.

  • Husk å informere Informer og involver medarbeiderne

Det kan skje gjennom oppslag, e-post og interne nyhetsbrev, samt i personalemøter osv. Gi medarbeiderne mulighet for at stille spørsmål, og vær åpen over for tilbakemeldinger.

(amid.dk)

Powered by Labrador CMS