Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. (Illustrasjon: STAMI)
Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. (Illustrasjon: STAMI)

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse

1. juni gjøres den nye Faktaboka om arbeidsmiljø og helse tilgjengelig på nettstedet til STAMI. Faktaboka gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet.

Publisert

Faktaboka kommer ut hvert tredje år, og lanseres 1. juni av Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, melder STAMI på sine nettsider. STAMI arrangerer et fordypningsseminar om Faktaboka onsdag 6. juni.

Norge i front på arbeidsmiljø

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 viser at forebyggingspotensialet på arbeidsmiljøområdet i Norge fortsatt er betydelig. Den treårige utviklingen på arbeidsmiljøområdet siden forrige faktabokutgivelse, kan først og fremst karakteriseres som stabil. Dette kan tolkes i retning av at det er behov for en forsterket innsats slik at vi kan nå ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøområdet. Like fullt viser internasjonale sammenlignbare undersøkelser at Norge er helt i front når det gjelder arbeidsmiljøstandarden.

Nordmenn flest fornøyd med arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljø viser til arbeidets innhold og organisering, samt egenskaper ved omgivelsene der arbeidet utføres. I mange sammenhenger er arbeid en kilde til god helse. De fleste norske arbeidstakere vurderer eget arbeidsmiljø og egen helse som god, og sammenliknet med yrkesaktive i Europa er norske yrkesaktive blant dem som er aller mest fornøyd med forholdene på arbeidsplassen. Likevel har vi næringer og yrker i Norge hvor det fremdeles er arbeidsmiljøutfordringer, noe som understreker at det stadig er behov for forebygging gjennom kunnskapsbaserte tiltak eller tilrettelegging av arbeidet.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS