(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ta fallulykker blant renholdere på alvor

Fall er den vanligste årsaken til arbeidsplassulykker for renholdere, viser en ny svensk rapport. Til tross for dette tas ikke fallulykker på alvor, mener forskere bak rapporten.

Publisert

I rapporten som gir råd og anbefalinger for bedre arbeidsmiljø for renholdere, har IVL, det svenske miljøinstituttet, gått gjennom både arbeidsskadestatistikk og tidligere forskning på området, skriver nettstedet prevent.se. Rapporten gir et delvis nytt bilde av arbeidsmiljøutfordringene i bransjen.

Ikke bare belastningsskader

– I dag handler mye om belastningsskader fordi dette er et stort problem for renholdere, men det finnes også en hel del andre risikofaktorer i renholdernes arbeidsmiljø. Fall er den vanligste ulykkesårsaken, og dette fører også til lange sykefravær. Samtidig er mitt inntrykk at vi synes at fallulykker er litt trivielt – hvem som helst kan jo dette overende, og det er vel ikke så farlig? Men fordi statistikken snakker et annet språk, må vi ta fallulykkene på alvor, sier Ann-Beth Antonsson, en av forskerne bak rapporten, til prevent.se.

Konkurranseutsatt bransje

Renholdbransjen er sterkt konkurranseutsatt, og ofte mangler medarbeiderne en mer omfattende utdanning for den jobben de skal utføre. For vinduspussere finnes det i prinsippet ingen utdanning overhodet. Det gjør at kunnskapen i bransjen varierer sterkt. Og finnes det kunnskap, er det ikke sikkert at den blir brukt.

Useriøse aktører må bort

– Ett av de forholdene som virkelig skaper problemer for arbeidsmiljøarbeidet, er at renholdsbedriftene konkurrerer så hardt at det ikke finnes rom for annet enn å jobbe raskest mulig. Hvordan skal vi da få ressurser til å satse på arbeidsmiljø? Derfor er det viktig at vi kvitter oss med svart arbeid og useriøse virksomheter.

Flere risikofaktorer

Rapporten peker også på hvor viktig det er å forstå den sammenhengen som de berørte personalgruppene inngår i. For eksempel at hotellrenholdere kan utsettes for spesielle risikosituasjoner, som seksuelle trakassering.

– Da må man foreta risikovurderinger, som for eksempel ikke å gå inn i rom der det oppholder seg hotellgjester, eller ikke å foreta renholdet alene i visse miljøer og på bestemte tider.

Målgruppen for rapporten er bransjens arbeidsplasser, og forskerne har intervjuet renholdere, verneombud, arbeidsledere, HR-personell og kunder. Rapporten gir konkrete råd om arbeidsteknikk, hjelpemidler, arbeidsklær, skotøy og annet utstyr som kan gjøre arbeidsmiljøet for renholderne bedre.

– Mitt bilde er at man som renholdleder ofte må finne egne løsninger på utfordringene i arbeidsmiljøet. Denne rapporten har søkelyset på problemløsning og sammenfatter mye av det som er god praksis i bransjen, sier Ann-Beth Antonsson til prevent.se.

Du kan laste ned hele rapporten "Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid städning" her.

Powered by Labrador CMS