Sperian-fallsikring-TwinTur

Forebygg fallulykker

En tredel av arbeidsulykkene som fører til sykefravær, er fallulykker. Her kan du lese mer om hvordan du kan forebygge disse ulykkene.

Publisert

(Foto: Sperian)

Med fall menes at noen faller overende, sklir, snubler, trår feil, tramper gjennom eller faller ned til et lavere nivå, skriver det svenske nettstedet Arbetsmiljöupplysningen.

Fjern risikomomentene

Det er viktig å ha en løpende kontroll av arbeidsmiljøet slik at det ikke oppstår noen fallrisiko på arbeidsplassen. I så fall må den risikoen utbedres. Underlag skal ikke være glatte eller ujevne, og det må ikke ligge ting i veien som man kan snuble over. Om det er behov for det, skal det settes opp rekkverk, gjerder og stillas. Forebyggende tiltak er ekstra viktig dersom det finnes hull og åpninger i gulvet.

Bruk fallsikring på tak

Ved takarbeider skal rekkverk eller tilsvarende vern brukes. Rekkverket kan sitte på takfoten eller på en stilling som stopper straks nedenfor takfoten. Iblant må det brukes fallsikringssele med line istedenfor rekkverk.

Bruk av stige

Undersøkelser viser at det skjer mange ulykker ved bruk av stige. Det vanligste er at stigen velter eller går i stykker. Når det gjelder arbeidsbukker, er material- eller konstruksjonsfeil en hyppig ulykkesårsak.

En stige står sikrest når den heller ca. 75 grader. Ulykkesrisikoen reduseres ytterligere dersom noen står nede og holder i stigen. Ikke plasser stigen på glatte eller ujevne underlag.

Hvor melder jeg fra?

Dersom du oppdager en risikokilde for fallulykker på arbeidsplassen, skal du kontakte nærmeste leder. Dersom det ikke blir gjort noe med problemet, skal du ta kontakt med verneombudet på området. Finnes det ikke noe verneombud, kan du kontakte den tillitsvalgte.

Har du blitt utsatt for en fallulykke, skal du melde fra til leder. Det er viktig at fallulykker blir registrert.

For arbeidsgiver

Som bedriftsleder skal du kontakte bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøkontakter for å få hjelp og støtte i arbeidsmiljøarbeidet. Du kan også ta kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen din.

Har du spørsmål om hvilke lover og forskrifter som gjelder for arbeidsplassen, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Der kan du også melde fra om risikoutsatte arbeidsplasser. I visse tilfeller kan de foreta et kontrollbesøk på arbeidsplassen.

(arbetsmiljoupplysningen.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS