Arbeidsulykke-PM-Skydda
Arbeidsulykke-PM-Skydda

Tid redder liv på arbeidsplassen

– En enkel redningsplan kan være forskjell på liv og død, sier sikkerhetsekspert. Daglig skades tusener på jobb i Norge.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Skydda)

Før helga døde en 43-år gammel mann etter å ha fått et fem tonn tungt stålrør over seg om bord på et skip som lå til kai i Stavanger, mens en annen person omkom etter å ha falt fra toppen av en silo ved Norstones anlegg i Årdal.

Plan redder liv

– Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte på arbeidsplassen kan og skjønner, forklarer sikkerhetsekspert Benny Uppstad. Han er utdannet livredder fra Forsvaret og har i mange år jobbet med førstehjelp. I dag er han instruktør for verneutstyrsprodusenten Skydda Norge.

– Når ulykker skjer - store eller små - har tiden alt å si. Vet alle på arbeidsplassen hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og i hvilken rekkefølge, kan det være forskjell på liv og død, understreker Uppstad, som lister opp følgende punkter en hver redningsplan bør inneholde:

* Hvordan sørge for egen sikkerhet?

* Hvem redder?

* Hvordan redder vi?

* Hvor finnes førstehjelpsutstyr?

* Rømnings/evakueringsvei?

* Hvem har kontakt med/tar i mot medisinsk personell?

Tusener skades på jobb hver dag

I fjor omkom 43 mennesker på landbaserte arbeidsplasser i Norge i 2014. På grunn av manglende rapporteringsrutiner finnes det ikke noe offisielt register som viser hvor mange som ble skadet på jobben i samme periode, men en rapport fra Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 79 000 personer trolig rammes av arbeidsskader i Norge hvert år. Det betyr i praksis over 200 mennesker - om dagen.

Industrisektoren er tradisjonelt svært utsatt for alvorlige personskader. Fellestrekket for ulykkene er som regel mangelfull bruk av verneutstyr eller at maskiner som benyttes ikke har god nok sikkerhet.

Slik redder du

Benny Uppstad. (Foto: Skydda)

Benny Uppstad forteller at det er noen redningsprosedyrer som alltid gjelder, uansett type arbeidsulykke.

- Varsling av helsepersonell er alltid det første som skal skje. Å ringe 113 skal være en ryggmargsrefleks. Deretter må du sørge for egen sikkerhet, og så sette i verk det som er mulig av førstehjelp. Her er det litt forskjellige ting som kreves, alt ettersom hvilke skade personen er blitt utsatt for, men generelt skal du alltid forsøke å holde pasienten bevisst. Mister den skadde bevisstheten, er situasjonen plutselig mye mer dramatisk. Er det blødinger, skal disse stoppes så godt lar seg gjøre, og pasientens kroppsvarme må aldri synke for mye. Blir den for lav, er det fare for dårlig blodsirkulasjon og den skadde kan lett gå i sjokk, forklarer Uppstad.

Redningstips ved avrivingsulykker

Dette er ulykker som ofte medfører større blødninger og skader på lemmer.

* Be om hjelp - varsle AMK/nødetat.

* Stopp blødning ved å klemme av skadeområdet.

* Forbind sår/skadeområde.

* Hev skadestedet så høyt som mulig - over hjertenivå.

* Ro ned skadd person.

* Oppretthold pasientens kroppsvarme.

Redningstips ved klemulykker

Klemulykker fører ofte til innvendige skader på kroppen og er svært smertefulle.

* Be om hjelp - varsle AMK/nødetat.

* Hev skadestedet så høyt som mulig - over hjertenivå.

* Ro ned skadd person.

* Hold pasienten ved bevissthet.

* Hold pasienten varm og sørg for god blodsirkulasjon. Smertene kan føre til blodtrykksfall og pasienten kan gå i sjokk.

* Ikke flytt unødvendig på pasienten - den skadde kan ha brudd i kroppen som ikke synes.

Redningstips ved brannskader

Denne type ulykker er også svært smertefull og skjer som regel ved at personer utsettes for skadelige kjemikalier eller blir forbrent av ild.

* Be om hjelp - varsle AMK/nødetat

* Ro ned skadd person.

* Vann er vår venn. Kjøl ned og skyll skadestedet med kaldt vann i 5 - 15 min.

* Fortsett deretter å behandle skadestedet med vann som holder 20-30 grader. Dette har en god smertelindrende effekt og sørger dermed for å holde blodtrykket mer stabilt og gi pasienten en bedre almenntilstand

* Dekk til skadestedet med bobleplast eller plastikk. Dette hindrer væsketap i kroppen og gjør at pasienten unngår dehydrering.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS