Jobzone-Firmatur
Jobzone-Firmatur

Dyrker bedriftskulturen til lands, til vanns og i luften

Firmaturer brukes aktivt når de ansatte i selskapet samles til faglig påfyll. Et bevisst forhold til reisens innhold bidrar til å styrke bedriftskulturen og tilhørigheten.

Publisert

Jobzone benytter en profesjonell aktør for å komme seg ut og fram. F. v. administrasjonsleder Unni Jensen, adm. direktør Espen Hem Jakobsen og HR direktør Erik Dølven - som tar gjerne av sammen med daglig leder Stig Selås i Firmatur.no. (Foto: Jan Kalvik)

– Det er mange gode grunner til at vi har profesjonalisert våre samlinger i inn- og utland. Det skal være kostnadseffektivt og faglig profesjonelt, men også inneholde gode opplevelser og ha en ramme som bidrar positivt til den totale opplevelsen, forteller adm. direktør Espen Hem Jakobsen i Jobzone. Han legger til at det er en balansekunst å kombinere kostnadseffektivitet med høy faglig standard. Og siden dette er en balansekunst, har det vist seg å være regningssvarende å engasjere en erfaren aktør innen skreddersydde firmaturer.

Medspiller

Jobzone har de siste årene benyttet en ekstern medspiller som håndterer det praktiske opplegget og kommer med innspill som er verdifulle. Firmatur.no har arrangert fem turer for bemanninsselskapet så langt, og disse har gått til forskjellige steder som Praha, Baltikum og Italia.

Full fagfokus

– Ved å bruke en koordinator som kan tilrettelegge alle de praktiske forholdene, kan vi konsentrere oss om det faglige programmet og få mest mulig ut av tiden vi har sammen. Våre ansatte bekrefter at de får mye igjen ved å dra på firmatur, de setter stor pris på at det er en god ramme rundt arrangementet og opplevelsen i det faglige opplegget, understreker HR-direktør Erik Dølven i Jobzone.

Høye krav

Bemanningsbransjen har stramme rammebetingelser og et rigid regelverk som skal følges til punkt og prikke.– Det er ikke uten grunn vi bruker store ressurser til faglig påfyll for å heve kvaliteten slik at vi kan være den beste arbeidsgiveren, understreker Dølven. – Når alle praktiske forhold arrangeres av en ekstern aktør, kan vi konsentrere oss om det som er aller viktigst for oss og lage et best mulig faglig program. Når Firmatur.no i tillegg sørger for en online-registreringsløsning for deltakere, inkludert påmelding og detaljer om hver enkelt, så sparer vi relativt mye ressurser som vi igjen kan sette inn på å gjøre våre medarbeidere bedre.

Brobygging

– Ved å komme ut av den vante settingen og møtes i en spennende ramme der opplevelser går hånd i hånd med faglig påfyll, skapes det en helt spesiell stemning der det bygges bro mellom kontorene, de ansatte og ledelsen på hovedkontoret, forteller administrasjonsleder Unni Jensen. Med vår desentraliserte organisasjon er dette viktige momenter, tilføyer hun. Hun legger ikke skjul på at Firmatur.no, med sitt store volum på enkelte destinasjoner oppnår bedre betingelser enn om Jobzone skulle ha forhandlet alene.– I tillegg opplever vi trygghet og sikkerhet ved å ha en partner som kjenner destinasjonene godt og som hjelper til om noe uforutsett dukker opp, forteller Jensen.

Føler seg verdsatt

– Dette er en kostnadseffektiv måte å bygge kultur og få nye impulser på, mener adm. direktør Hem Jakobsen. Han legger til at en gjenganger på evalueringsskjemaet er at deltakerne føler seg verdsatt.

– Verdien av dette kan vanskelig måles i kroner og øre, men det er ingen tvil om at fornøyde ansatte bidrar til fornøyde kunder, og fornøyde kunder sikrer stabil vekst, avslutter Espen Hem Jakobsen.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS