Mangfoldsprisen-2013

Forsvaret fikk Mangfoldsprisen for 2013

Forsvaret fikk prisen for sitt arbeid med å skape mangfold i virksomheten. De har gjort en rekke tiltak for å rekruttere og inkludere personer med innvandrerbakgrunn.

Publisert

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mottok prisen som ble delt ut av statsråd Solveig Horne (FrP) og juryleder Ingunn Olsen Lund. (Foto: Vetle Hallås, Forsvarets mediesenter)

Mangfoldsprisen går til en virksomhet som har utmerket seg i arbeidet med etnisk mangfold på arbeidsplassen. Forsvaret har iverksatt flere tiltak for å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, og jobber aktivt med tilrettelegging, skriver Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet på sine nettsider.

Målrettet inkludering

– Forsvaret har jobbet målrettet med å rekruttere innvandrere og ivareta ulike behov. Det er viktig at man vet hvordan man håndterer mangfoldet, og har en bevisst strategi for hvordan den enkeltes kompetanse kan benyttes. Her ser vi at Forsvaret går foran som et godt eksempel for andre virksomheter, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Forsvaret får prisen for sitt arbeid for økt mangfold, deres tiltak for rekruttering og for inkludering av minoritetsgrupper. De har også jobbet målrettet med holdninger, som kan være et godt eksempel for andre virksomheter.

Mangfoldsprisen

Hensikten med prisen er å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, som kan inspirere andre. Juryen kårer en vinner av prisen ut fra kriterier som forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel av etniske minoriteter og rekruttering.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne delte ut prisen 2. desember i fjor.

I fjor gikk prisen til SINTEF. Tidligere vinnere har vært IKEA (2011), Coca Cola (2010) og NRK (2009).

Juryen er sammensatt av representanter for Hovedorganisasjonen Virke, KS, LO, YS, NAV og KIM. Juryleder er Ingunn Olsen Lund, LO. IMDi utgjør sekretariatet for prisen.

(imdi.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS