Arbeidsglede
Arbeidsglede

Ti ting du bør vite om arbeidsglede

Et dansk nettsted har listet opp de ti viktigste punktene du bør kjenne til om arbeidsglede. De ti punktene følger her.

Publisert

Arbeidsglede er livsglede. (Foto: arbejdsglæde.nu)

● Undersøkelser viser at virksomheter med glade ansatte klarer seg opp til dobbelt så godt på bunnlinjen.

● Arbeidsglede er en av de tre viktigste kilder til livsglede.

● Arbeidsglede er den beste kur mot stress. Stress kommer ikke nødvendigvis av å arbeide for mye, men av å mistrives mens du arbeider.

● Mer arbeidsglede kan redusere sykefravær og personalkostnader dramatisk.

● De tre største kildene til manglende arbeidsglede er travelhet, sladder og mangel på ros og anerkjennelse.

● Din arbeidsglede er ditt ansvar. Ikke lederens, ikke kollegenes og ikke samfunnets.

● Leder og virksomhet har et ansvar for å skape rammer som gjør det enkelt å trives.

● Arbeidsglede oppstår både av en virksomhets politikk, strategier, planer og hierarkier og av de ting som du og jeg gjør her og nå.

● Arbeidsglede oppstår ikke av lønn, bonus, titler og frynsegoder. Det kommer av to ting: Resultater - det vil si å gjøre et godt stykke arbeid som man kan være stolt av, og sosiale forhold, det vil si å ha det godt med de menneskene man arbeider sammen med.

● Arbeidsglede kommer ikke av seg selv, og det krever en langsiktig, planlagt innsats fra både ledelse og medarbeidere.

(Arbejdsglæde.nu)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS