Ahus-Lørenskog
Ahus-Lørenskog

Større arbeidspress på sykehusene

Det er store sprik i hvordan tillitsvalgte, verneombud og ledere opplever sykehushverdagen. Ledere og tillitsvalgte på norske sykehus opplever arbeidsmiljøet og omstillingsprosesser forskjellig.

Publisert

Ahus i Lørenskog. (Foto: Jan Tveita)

To av tre tillitsvalgte mener at de jobber i et høyere tempo enn for tre år siden, ifølge en ny Fafo-rapport. Den viser at drøyt seks av ti ledere mener at kvalitetskravene har økt i samme tidsrom, og nesten like mange mener ansvaret som leder er blitt større, skriver Dagens Medisin på nett.

Analysene i rapporten «Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014» bygger på en spørreundersøkelse blant ledere, verne­ombud og tillitsvalgte i fjor vår. I tillegg ble det gjennomført kvalitative intervjuer med et utvalg representanter fra de tre gruppene i fjor høst.

Stor avstand

Forskningsleder Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen i Fafo står bak rapporten. Trygstad sier til Oslo legeforenings tidsskrift Journalen at det ser ut til at tillitsvalgte og ledere har en ulik oppfatning av hvordan blant annet omstillinger fungerer og at det for eksempel er stor avstand når det gjelder spørsmål knyttet til kompetanse. Hun er ikke veldig overrasket over funnene, men overrasket over at funnene er såpass entydige.

– Det er langt færre tillitsvalgte enn ledere som mener at kompetanse er blitt gitt til dem som har fått nye arbeidsoppgaver som følge av omstillinger. Vi skimter ulike virkelighetsoppfatninger, sier hun. Vi leser jo om hvordan det er på sykehus, men vi er overrasket over at funnene er såpass entydige, uttaler Sissel C. Trygstad til Journalen.

Innflytelse

I undersøkelsen svarer 28 prosent av de tillitsvalgte at de i stor eller i nokså stor grad har innflytelse på resultatet av omstillingsprosesser. De tilsvarende tallene for verneombud og ledere er 31 og 60 prosent, skriver Journalen. Seks av ti oppgir at de har vært gjennom endrings- og omstillingsprosesser, de siste to årene, i hovedsak har det ført til nye arbeidsoppgaver.

Kompetansekrav

Over 40 prosent av dem som har vært gjennom endringsprosesser, svarer at endringene medførte nye kompetansekrav. Av disse sier 77 prosent at det ble gitt opplæring for å imøtekomme de nye kravene, men ledere og tillitsvalgte vurderer imidlertid dette veldig ulikt.

Avstanden er særlig stor mellom toppledere og hovedtillitsvalgte: Bare 52 prosent av de hovedtillitsvalgte sier de fikk opplæring for å møte nye kompetansekrav, mens dette gjelder hele 98 prosent av topplederne.

Samarbeid

" Ifølge rapporten er det også stor forskjell på hvordan ledelsen, tillitsvalgte og verneombud opplever at de samarbeider i omstillingsprosesser. Mer enn fire av ti ledere sier de i stor grad samarbeider med de andre, mens bare sju prosent av de tillitsvalgte og 22 prosent av verneombudene har den samme oppfatningen.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS