Arbeidsplass

Svenskene får ny arbeidsmiljøforskrift

Svenske arbeidsmiljømyndigheter har vedtatt en ny forskrift om organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om arbeidsbelastning, arbeidstider og urettferdig forskjellsbehandling. Målet er å redusere arbeidsrelatert uhelse.

Publisert

(Foto: Arbetsmiljöverket)

Mangler i det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet forårsaker uhelse hos mange arbeidstakere i Sverige, heter det i en pressemelding fra Arbetsmiljöverket. Tallet på innrapportererte arbeidssykdommer som skyldes slike forhold, har økt med over 70 prosent etter 2010. Altfor mye arbeid eller for høyt arbeidstempo og problemer på arbeidsplassen, som samarbeidsproblemer og mobbing, er eksempler på hva som ligger bak denne typen arbeidssykdommer.

Uakseptabelt å bli syk av jobben

– At så mange blir syke på jobb som følge av slike forhold, er uakseptabelt. Derfor er det positivt at vi innfører denne nye forskriften som legger vekt på å redusere uhelse på arbeidsplassene våre, sier Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektør i det svenske Arbetsmiljøverket.

– Arbeidsgiverne må prioritere arbeidsmiljøarbeidet enda mer for å snu utviklingen. At færre blir syke på jobben er bra både for den enkelte, men også for arbeidsgiverne og for samfunnet i form av lavere kostnader forbundet med sykefravær.

Uhelse rammer enkeltindivider, men årsakene ligger først og fremst i hvordan arbeidsgiveren organiserer arbeidet og i det sosiale samspillet på arbeidsplassen. Den nye forskriften retter seg mot disse årsakene. Det forebyggende og systematiske arbeidsmiljøarbeidet står sentralt. Dette innebærer å kartlegge risiko og iverksette tiltak før sykdom eller uhelse oppstår.

Arbeidsgivers ansvar

Ifølge forskriften skal arbeidsgiveren ha ansvar for at:• Arbeidstakerne ikke får en helseskadelig arbeidsbelastning. Ressursene skal tilpasses kravene til arbeidet. Å gi mulighet til å samle krefter igjen, endre arbeidsmetoder eller prioriteringer er eksempler på hvordan arbeidsgiveren kan arbeide forebyggende.• Arbeidstidene skal ikke føre til uhelse. Risikoen for dette kan for eksempel oppstå ved skiftarbeid, nattarbeid og ved forventninger om alltid å være tilgjengelig. Allerede i planleggingsfasen må arbeidsgiver være oppmerksom på dette, og se til at det er lagt inn tid for å fornye energien igjen. • Urettferdig og krenkende forskjellsbehandling skal ikke aksepteres på arbeidsplassen. Dette kan arbeidsgiver for eksempel tydeliggjøre i bedriftens policy, og lage rutiner for hvordan slik forskjellsbehandling skal håndteres, for eksempel hvordan og hvor de utsatte raskt kan få hjelp.

Lederne har en viktig rolle i å skape en godt sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Forskriften stiller derfor krav om at ledere og arbeidsledere skal ha kunnskaper om hvordan uheldig arbeidsbelastning og urettferdig forskjellsbehandling forebygges og håndteres. Arbeidsgiveren skal også sette opp mål for å fremme et godt sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Felleseuropeisk utfordring

– Uhelse som skyldes for høy arbeidsbelastning og stress, er et problem i hele Europa, det viser flere studier. Flere land følger derfor med stor interesse arbeidet i Sverige som en inspirasjon for å forsøke å snu utviklingen, sier Zelmin-Ekenhem.

Det finnes regler om organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø fra før i den svenske arbeidsmiljølovgivningen, men det nye er at de nå er samlet og tydeliggjort. Forskriften skal tre i kraft 31. mars 2016.

(arbetsmiljoverket.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS