Stor deltakelse på Akan-dagene

Rundt 300 deltakere var påmeldt til Akan-konferansen i Oslo 16. og 17. november. Dette utgjør en liten økning fra i fjor. SAS Ground Handling stakk av gårde med Akan-prisen for 2015.

Publisert

SAS Ground Handling mottok Akan-prisen for 2015. (Foto: Einar Nilsen, Akan)

Hver høst arrangerer Akan kompetansesenter en større konferanse rettet mot ledere, verneombud, tillitsvalgte, HR- og HMS-personell, Akan-kontakter og andre som er engasjert i Akan-arbeidet i virksomhetene.

Fra bekymring til handling

I år var temaet «Fra bekymring til handling», og en rekke foredragsholdere belyste dette fra ulike ståsteder. Fabrikkdirektør Jorunn Gislefoss ved GE Healthcare i Lindesnes snakket blant annet om «Fra bekymring til handling i et bedriftsperspektiv».

Akan-prisen til SGH

Akan kompetansesenter deler hvert år ut Akan-prisen, en pris som går til en virksomhet som har jobbet meget godt rusforebyggende. Det er 20. gang prisen deles ut, og i år er det SAS Ground Handling (SGH) som mottok prisen.

SAS Ground Handling er hovedsakelig ansvarlig for bakkesupport og kargo i SAS. SGH teller omtrent 3000 ansatte, hvorav 110 er ledere fordelt på 14 stasjoner, der Oslo Gardermoen er den største. Tidligere i år fikk flyselskapet Air Baltic en betydelig ripe i omdømmelakken da det ble kjent at besetningen skulle til å lette, i beruset tilstand. SGH har derimot god kontroll på sitt Akan-arbeid, heter det i en pressemelding fra Akan.

Den nødvendige samtalen

– Alle ledere i SGH er blitt kurset i den nødvendige samtalen, altså hvordan ta en samtale basert på bekymring. I tillegg får alle lærlinger og nyansatte informasjon om virksomhetens rusmiddelpolicy og rutiner. Det forebyggende arbeidet er tydelig partsforankret, toppledelsen er svært engasjert og SGH jobber systematisk for å gjøre retningslinjene kjent, sier Elisabeth Ege, direktør ved Akan kompetansesenter.

Det er andre gang Akan-prisen går til en virksomhet innen flybransjen. Avinor mottok prisen i 2010.

Akan-konferanse har en stabil og høy oppslutning hvert år. (Foto: Jan Tveita)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Powered by Labrador CMS