Flere hundre tusen yrkesaktive i Norge sliter med dårlig søvn. Årsakene kan man i stor grad finne igjen i arbeidslivet. FOTO: COLOURBOX

Jobben påvirker den viktige søvnen

1 av 4 yrkesaktive har problemer med å sove. Arbeidsplassen viser seg å være det egentlige problemet, viser en ny, norsk forskningsrapport.

Publisert

Dette problemet er stort. Noe av forklaringen kan være at arbeidsplassene er mindre avgrenset enn de var før. Arbeidslivet lekker inn i privatlivet, sier forsker Jolien Vleeshouwers ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til nettstedet idebanken.org.

En ond sirkel

220.000 personer rapporterer at de jevnlig har søvnproblemer som helt eller delvis har sammenheng med situasjonen på jobben, viser en undersøkelse fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA).

– Vi har fått et nytt arbeidsliv med et uklart skille mellom jobb og privatliv, konstaterer Vleeshouwers.

Hun har ikke nøyd seg med statistikken, men forsøkt å se på hva slags faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker søvn og smerter.

I sin studie har hun funnet ut at det som oftest tar fra oss nattesøvnen er bekymringer over stor arbeidsmengde og motstridende krav, når jobben er usikker eller det er en opplevd ubalanse mellom innsats og belønning. Skiftarbeid og turnus, lange arbeidsdager og nattarbeid kan også gi søvnvansker.

Påvirker hverandre

– Alle forhold på jobben som vi har sett på, påvirker søvnkvaliteten, både positivt og negativt. Lengre perioder med søvnløse netter kjennes etterhvert på kroppen, i muskler og i skjelettet. Sosial støtte, spesielt fra nærmest leder, er god medisin, sier forskeren ved Stami.

Det er spesielt tilgjengeligheten vår som kan være en utfordring. Mange har jobb-epost på telefonen, og føler på presset om å være tilgjengelig hele tiden. Samtidig har mer av privatlivet kommet seg inn i arbeidslivet – et privatliv som også inneholder sine problemer.

Da er vi inne i en ond sirkel, fastslår Vleeshouwers.

Handler oftest om jobben

Det at man ikke får sove når man skal, kan handle om mange ulike faktorer. Alt fra arvelige til egenproduserte – det vil si om du eksempelvis har spist eller trent tett opp til leggetid.

– Noen passer ikke på å få nok søvn og får problemer på jobben av den grunn. Men mye tyder på at årsaksforholdet oftest går andre veien. Søvnproblemer som skyldes forhold på arbeidsplassen må løses med tiltak på arbeidsplassen, sier forskeren.

Hun mener at det uansett er lønnsomt å ha folk som trives på og med jobben.

– Trivsel holder både kostnader og sykefraværet nede. Det krever ikke mye ekstra å forebygge og gi god sosial støtte og sørge for at alle har god kontroll i jobben.

Powered by Labrador CMS