Team-1
Team-1

Motiverte medarbeidere drar med seg andre

Sats på motiverte medarbeidere, lyder rådet fra en gruppe amerikanske forskere som har undersøkt effekten av å motivere ansatte på arbeidsplassen.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

I stedet for å bruke tid og krefter på å motivere hele teamet av medarbeidere, kan det lønne seg å plukke ut de ansatte som allerede er villige til å yte en ekstra innsats, og så bruke dem som ”drahjelp” på arbeidsplassen.Det er konklusjonen på en undersøkelse en gruppe forskere med professor Li Ning i spissen har foretatt på University of Iowa, skriver nettstedet arbejdsmiljoviden.dk.

Oljeindustrien

Forskerne undersøkte 87 forskjellige team med gjennomsnittlig åtte medarbeidere i en stor amerikansk virksomhet i oljeindustrien. En av konklusjonene var at ansatte som allerede var toppmotiverte, hjalp teamet ved å vise hjelpsomhet overfor kolleger og lederskap på vegne av teamet. Jo mer sentralt plassert i et team den toppmotiverte medarbeideren var, og jo større berøringsflate han eller hun hadde til andre kolleger, jo bedre jobb utførte teamet som helhet.

Gode rollemodeller

" Forskerne konkluderer derfor med at man som leder med fordel kan plassere medarbeidere med evner og vilje til å gjøre en ekstra innsats sentralt i team der de kan påvirke de andre kollegene og løfte teamets samlede arbeidsytelse. – Undersøkelsen viser at man som leder bør være oppmerksom på medarbeidere som viser vilje og evne til å fronte et team – dels fordi de har en positiv smitteeffekt på de andre, og dels fordi de bidrar til styring og ledelse av sine kolleger, sier professor Li Ning.(arbejdsmiljoviden.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS