Sementstøv kan vise seg å gi luftveisproblemer over tid, men ved godt renhold og vedlikehold av arbeidsplassen kan plagene reduseres, viser en norsk studie. (Foto: Colourbox)
Sementstøv kan vise seg å gi luftveisproblemer over tid, men ved godt renhold og vedlikehold av arbeidsplassen kan plagene reduseres, viser en norsk studie. (Foto: Colourbox)

Sementstøv kan gi luftveisproblemer

Arbeidere som er utsatt for sementstøv i sin hverdag risikerer å få problemer med luftveiene, viser ny, norsk forskning.

Publisert

Støv på arbeidsplassen er en snikende kilde til helseproblemer. Selv om mange tiltak er innført og tatt i bruk over gjennom de siste tiårene, er det fortsatt medarbeidere som daglig blir utsatt for støv i sin arbeidshverdag.

Dette gjelder blant annet ansatte i sementproduksjon, og spesielt dem som jobber med å pakke og transportere sement. I tillegg kan det gjelde dem som utfører mekanisk vedlikehold og rengjøring på maskiner i denne typen produksjon.

Ifølge en doktoravhandling fra Stami (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) viser det seg at sementstøv kan risikere å gi nedsatt lungefunksjon, i tillegg andre symptomer som hoste og pipende eller tung pust.

– Vi kan se at i løpet av den perioden der vi har foretatt målinger, så har en del av medarbeiderne fått lettere nedsatt lungefunksjon, sier forsker Hilde Notø til det danske fagbladet Arbejdsmiljø.

Tidligere studier innenfor sementindustrien har ikke gitt denne typen resultater, viser undersøkelsen.

– Vi er overrasket over at sammenhengen mellom eksponering og effekt på lungene var tydeligere enn vi antok på forhånd, fortsetter Notø, som står bak studien.

I hennes studie har flere enn 2500 medarbeidere i denne industrien hatt måleutstyr på i løpet av sin arbeidsdag, og det er blitt tatt nærmere 6100 prøver over flere år.

Enkelte tiltak er med på å forbedre arbeidsmiljøet betraktelig, viser studien. Det gjelder blant annet regelmessig rengjøring av arbeidsplassen, samt vedlikehold av maskiner og ventilasjonsanlegg.

Her kan du lese hele studien.

Powered by Labrador CMS