(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Støy kan gi hjertetrøbbel

Arbeidsrelatert støyeksponering kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer, viser nyere forskning.

Publisert

Nedsatt hørsel på grunn av støy er den hyppigst meldte yrkessykdommen i Norge, men mye tyder på at dette problemet er avtakende, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) på sitt nettsted.

Støy kan imidlertid ha andre helseeffekter enn hørselstap, og i en litteraturgjennomgang har forskere ved Stami sett nærmere på blodtrykk og andre hjerte- og karsykdommer.

– Sammenhengen mellom arbeidsrelatert støy og høyt blodtrykk har lenge vært diskutert, men for andre hjerte- og karsykdommer har dette vært mer usikkert. Dette er første gang sammenhengen mellom arbeidsrelatert støy og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom har blitt påvist i en systematisk litteraturgjennomgang, sier forsker Marit Skogstad ved Stami. Særlig når støyen blir over 85dB, finner forskerne en sammenheng mellom arbeidsrelatert støy og høyt blodtrykk.

Andre hjerte- og karsykdommer

Høyt blodtrykk kan være en forløper for andre hjerte- og karsykdommer slik som hjerteinfarkt og hjerneslag. Litteraturgjennomgangen avdekket også en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom ved støynivåer over 80dB i kombinasjon med impulsstøy. I enkelte av studiene varte denne effekten også inn i alderdommen.

Økt dødelighet av hjerte- og karsykdom

I litteraturgjennomgangen fant forskerne også en sammenheng mellom økt dødelighet av hjerte- og karsykdom og arbeidsrelatert støy. Denne effekten var imidlertid svak, og flere av disse studiene hadde mangelfulle eksponeringsdata og andre metodeproblemer som gjør det vanskelig å konkludere.

– Vi finner en svak sammenheng mellom støy i arbeidslivet og dødelighet av hjerte- og karsykdom, en klarere sammenheng med støy og hjertesykdom og en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk. Vi så at sammenhengene var økende ved økende støynivåer. Dette tilsier at arbeidet med å forebygge støy på arbeidsplassen fremdeles er viktig – også av andre grunner enn å forebygge hørselstap, konkluderer Marit Skogstad.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS