Anleggsmaskin-Franzefoss
Anleggsmaskin-Franzefoss

Maskinentreprenørene satser sterkere på HMS

MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) skal belønne gode HMS-prestasjoner og godt HMS-arbeid i medlemsbedriftene med en egen pris.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Prisen skal være et synlig bevis på MEFs forpliktelser og engasjement innenfor området HMS, heter det på forbundets nettsider. HMS-prisen skal motivere medlemsbedrifter og ansatte i medlemsbedriftene til å undersøke og ta initiativet til aktiviteter som fremmer HMS i bedriftene og i samfunnet.

Gjelder medlemsbedrifter

" Bedrifter som skal kunne motta prisen, må være medlem av MEF. For å kunne gjøre en god vurdering av foreslåtte kandidater, er det viktig å ha oversikt over følgende: * Engasjement i HMS-arbeidet. * HMS-system. * Intern kontrollsystem. * Dokumentasjon, avviksbehandling, erfaringsoverføring.* Forebyggende arbeid, uønskede hendelser/Ulykkesberedskap, risikovurdering.

Vinneren må ha:

* Et godt og systematisk HMS-arbeid. * Kreativitet og nytekning i HMS-arbeidet. * HMS-arbeidet er med på å styrke bedriftens omdømme.* Muligheter for erfaringsoverføring til andre bedrifter.

Hvordan melde inn kandidater?

Alle avdelinger i MEF, det vil si fylkesavdelingene og avdelingene i Seksjon Ressurs og Miljø, kan sende inn forslag til kandidater. Hver avdeling kan kun foreslå én kandidat i året. HMS-utvalget kan også foreslå én kandidat i året. Forslagene må være begrunnet og gi en oversikt over bedriftens arbeid på de ovenfor nevnte punkter. Forslag sendes til forbundet innen 30. august hvert år. Prisen deles ut på Arctic Entrepreneur i januar. Prisvinneren får et diplom samt kr. 20 000,- som skal brukes til kompetanseheving på HMS-området for ansatte i bedriften.(MEF)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS