Hotell--og-restaurantbransj

Vikarer er mer utsatt for seksuell trakassering

Ansatte i tidsbegrensede stillinger er mer utsatt for seksuell trakassering på jobb enn kolleger i faste stillinger.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette kom nylig fram på en nordisk konferanse på Island om seksuell trakassering i arbeidslivet, skriver det danske Fagbladet 3F.

Antallet vikarer øker

Servitører, kokker, stuepiker og andre som er ansatt i tidsbegrensede stillinger i hotell- og restaurantbransjen, er mer utsatt for sexsjikane enn sine kolleger som er ansatt i faste stillinger. Representanter fra både Island, Norge, Finland og Sverige ga uttrykk for at midlertidig ansatte oftere blir utsatt for sexsjikane enn kolleger som er fast ansatt.

Økonomisk sårbare

" Paula Mulinari, universitetslektor ved Malmö Högskola i Sverige sier:– Det er en klar tendens til at ansatte i tidsbegrensede stillinger er mer utsatt fordi de befinner seg i en økonomisk sårbar situasjon. Det betyr at de sjeldnere melder fra om sexsjikanen, sier Mulinari.

Redde for å miste jobben

De midlertidig ansatte er redde for å si fra fordi de risikerer å miste jobben. Og forskning viser at det er en tydelig tendens til at de i høyere grad enn andre tier stille.– Ønsket om å beholde jobben betyr at de ansatte er tvunget til å godta handlinger de dypest sett ikke kan akseptere. De tør ikke si fra for de vet ikke hvordan ledelsen vil reagere.

I Sverige

I Sverige er 11 prosent av de fast ansatte i hotell- og restaurantbransjen utsatt for sexsjikane, mot 13 prosent av de midlertidig ansatte. Samme tendens ser man i alle andre bransjer i Sverige. For eksempel i pleie- og omsorgsyrker der hele 17 prosent av de midlertidig ansatte har vært utsatt for sexsjikane, mot 11 prosent av de fast ansatte. Joa Bergold, likestillingspolitisk medarbeider i svenske LO, er enig i at de korttidsansatte ikke tør si fra.– Det er en marginalisert gruppe med de vanskeligste vilkårene og den med minst makt på arbeidsplassen. Problemet er at samfunnet har gjort seksuell trakassering til et individuelt problem. Men man må forstå at det er et ansettelsesproblem, sier Bergold.

Større krav til fagforeningene

Antallet midlertidig ansatte i hotell- og restaurantbransjen er økende i enkelte av de nordiske landene, og det betyr at et større antall vil oppleve sexsjikane i årene fremover.– Jo flere uformelle arbeidskontrakter, jo større blir kravet til fagforeningene for å hjelpe dem som har problemer, sier Bergold.

Reduser tallet på midlertidige stillinger

Paula Mulinaris råd for å løse problemet er å redusere antallet midlertidig ansatte.– Det er viktig å minske sårbarheten for medarbeiderne og gi dem større muligheter for å si fra.

I Danmark

I Danmark har man ikke undersøkt om vikarene i hotell- og restaurantbransjen er mer utsatt for sexsjikane, men siden 2003 har det ifølge dansk statistikk skjedd en fordobling av vikaransatte på hele arbeidsmarkedet. Bare siden 2013 er økningen på ti prosent.– Generelt er løsarbeidere mer utsatt for dårligere arbeidsvilkår, så jeg er ikke i tvil om at bildet i Danmark likner på det vi finner i resten av Norden, sier Tina Møller Madsen, leder for Privat Service, Hotell og Restauration i Danmark.

(Fagbladet 3F)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS