byggarbeid
byggarbeid

ID-kortet i byggenæringen truet

Er kravet om ID-kort i byggenæringen lovstridig? Om ikke lenge vil EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) komme med svaret.

Publisert

EFTAs Overvåkningsorga (ESA) skal vurdere lovligheten med at ansatte på byggeplasser skal bære eget ID-kort. (Foto: Jan Tveita)

Finansminister Sigbjørn Johnsen vil gi skattemyndighetene hjemmel til å sjekke ID-kortene til ansatte på norske byggeplasser for å redusere omfanget av svart arbeid, skriver trenytt.no.

Regelverket i dag krever at samtlige ansatte på byggeplassene skal være utstyrt med ID-kort. Foreløpig har ikke skattemyndighetene hjemmel til å få se dem.

Men lenge før finansministeren får orden på dette, er hele ID-ordningen truet. En anonym klage er levert til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), og de vurderer nå om kravet om ID-kort er i strid med EØS-avtalen om fri flyt av tjenester.

– ID-kortordningen gjør det enklere å handle med blant andre utenlandske bedrifter, og den har ikke noe negativ innvirkning på den frie flyten av tjenester i EØS, sier adm. direktør Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening.

Med bistand fra NHO har Byggenæringens Landsforening sendt brev til ESA, der de gir en grundig beskrivelse av hvordan ordningen med ID-kort bidrar til å forenkle hverdagen på en byggeplass. Dette omfatter blant annet hensynet til helse, miljø og sikkerhet, samt det å hindre unndragelse av skatter og avgifter.

– Byggenæringens Landsforening skal jobbe hardt for å bevare ordningen. Den er viktig for byggenæringen og for bedriftenes arbeid med å følge opp HMS-arbeidet på byggeplassene, sier Lyng.

Klikk deg videre fra http://bnl.no/article.php?articleID=1386&categoryID=6 for å lese brevet NHO har sendt til ESA.

(trenytt.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS