Tillitsvalgte-arbeidslivet

Tillitsvalgte fortjener høyere status

– Tillitsvalgte kommer til å spille en stadig viktigere rolle i virksomhetene og samfunnet framover. De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status.

Publisert

(Colourbox.com)

Dette sa statssekretær Jan Erik Støstad fra Arbeidsdepartementet på lanseringen av Idébanken.org sin nye veileder for tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv 8.februar. Flere ledere i det nasjonale partssamarbeidet kom for å fremheve den sentrale rollen som tillitsvalgte har i arbeidslivet.– Det gleder en tidligere tillitsvalgt å høre en statssekretær si at tillitsvalgte fortjener høyere status, sa førstesekretær Trine Lise Sundnes fra LO.

Den norske modellen

" Aktive tillitsvalgte og god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er en av bærebjelkene i den såkalte ”norske modellen” – et begrep som brukes for å beskrive det sentrale ved hvordan arbeidslivet i Norge er organisert. – At Norge har lykkes relativt bra på det økonomiske området, tilskrives ofte både et nært samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, og kort avstand og god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skriver Stein Stugu fra De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte i den nye veilederen. Stugu fremholder at involverte og aktive tillitsvalgte på sikt kan være utslagsgivende for en virksomhets overlevelse. Han advarer om at den norske modellen ikke står like sterkt i alle deler av arbeidslivet. – Vi kan ikke ta den norske modellen for gitt, og en sentral rolle for tillitsvalgte står ikke skrevet i stein.

Likeverdig avtalepart

Både Sundnes og Støstad understreket at rollen som tillitsvalgt er krevende. I den nyeste intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fra 2010 har tillitsvalgte nemlig fått formell status som likeverdig avtalepart. IA-rådgiver Hans-Henrik Andresen fra NAV Arbeidslivssenter Akershus avsluttet lanseringen med å understreke at dette er et stort løft i IA-arbeidet. Han ønsker å fremheve den nye rollen og kaller tillitsvalgte for den valgte ledelsen. – Dette er for å få fram at i IA-avtalen er det samarbeidet som står i høysetet. De tillitsvalgte og ledelsen er likeverdige parter som skal nå felles mål. Ingen suksess uten En sentral suksessfaktor i IA-arbeidet er et tett partssamarbeid og aktive tillitsvalgte. Dette går tydelig fram i hundrevis av eksempler som Idébanken.org har samlet gjennom ti år.Finn Berge Haaland fra YS har vært med siden IA-avtalens begynnelse, og var på lanseringen sikker i sin sak:– Vi vil ikke lykkes i den enkelte virksomhet uten at de tillitsvalgte er involvert. (Idébanken.org)Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS