Varslere-i-arbeidslivet
Varslere-i-arbeidslivet

Mange kjenner ikke varslingsreglene

Varsling straffes sjeldnere, og varslingen i Norge er mer effektiv enn i andre land, men kunn­skapen om varsling er ikke god nok, viser fersk evaluering av varslings­reglene fra Fafo.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Dette skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

– Det er flott at Fafo har kommet med en så grundig evaluering av hvordan varslingsreglene håndteres på arbeidsplassene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– På bakgrunn av foreliggende kunnskap i Norge er det grunn til å fastslå at varslere her i landet straffes sjeldnere, og at varslingen er mer effektiv enn det rapporteres om internasjonalt. Det er likevel klare forbedringspunkter som vi må se nærmere på, sier statsråden.

Positive reaksjoner på varsling

Den vanligste reaksjonen en varsler får er positiv, og åtte av ti varslere svarer at de ville varslet igjen. Men selv om 50 prosent av de spurte svarer at forholdet opphørte eller ble forbedret ved varslingen, svarer én av tre at det ikke ble noen vesentlig forbedring. En relativt stor andel arbeidstakere (30 prosent) sier at de unnlater å varsle av ulike årsaker, men den hyppigst nevnte årsaken er antakelsen om at ubehagelighetene ville bli for store. Rapporten viser for øvrig at skriftlige varslingsrutiner har god effekt.

For få kjenner reglene

Selv om varslingsreglene bare har vært virksomme i drøyt tre år, ligger det et klart forbedringspotensial i regelverkshåndteringen på arbeidsplassen når så mange som 48 prosent av arbeidstakerne og 28 prosent av lederne svarer at de ikke har kjennskap til bestemmelsene. Mange virksomheter har heller ikke skriftlige varslingsrutiner.

Andre funn gir også grunnlag for forbedringer. Departementet vil legge funnene fra evalueringen til grunn i sitt videre arbeid, blant annet i drøftingen av temaet i den kommende stortingsmeldingen om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Denne forventes lagt fram våren 2011.

Du kan lese Fafos rapport ved å åpne denne lenken: http://www.fafo.no/pub/rapp/20162/20162.pdf

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS