Kjemikalietransport
Kjemikalietransport

Kjemikalieleverandører har mangelfulle rutiner

Halvparten av de kontrollerte leverandørene av kjemikalier mangler nødvendige rutiner, viser Arbeidstilsynets kontrollaksjon. 

Publisert

(Colourbox.com)

Mange arbeidstakere risikerer å arbeide med helsefarlige kjemikalier uten å vite nok om hvilke farer de utsetter seg for og hvordan de kan beskytte seg, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Mangelfull merking

Den informasjonen arbeidstakerne får fra merking og sikkerhetsdatablad, skal være så god at kjemikaliene håndteres slik at man ikke blir utsatt for helsefare. Men kontrollene avdekket at produktene kunne være dårlig eller feil merket. Sikkerhetsdatabladet, som skal beskrive hvordan man kan arbeide sikkert med produktet, kan være feil, ikke tilgjengelig eller brukeren vet ikke hvor det finnes.

Bevisstgjøring

Hensikten med aksjonen var å bevisstgjøre, samt å kontrollere at leverandørene har rutiner som sikrer at fareetiketter, sikkerhetsdatablader og deklarering til Produktregisteret ivaretas i henhold til REACH - og merkeregelverkene.Det ble gjennomført ca. 300 tilsyn hos kjemikalieleverandører hovedsakelig knyttet til engroshandel med rengjøringsmidler, kjemiske produkter, drivstoff, metaller, fargevarer og industrikjemikalier.

Halvparten av virksomhetene manglet rutiner for kontroll, oppdatering og distribusjon av fareetiketter og sikkerhetsdatablader, og/eller for deklarering til produktregisteret. Det var små forskjeller mellom landsdelene.

Arbeidstilsynets aksjon ble gjennomført i oktober 2011.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS