kontorlandskap2
kontorlandskap2

Kontormiljøet kan bidra til konflikter

Kontortypen du jobber i kan føre til konflikter, viser en ny svensk studie. I alle fall om du er kvinne.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

I mange tilfeller kan det være positivt med ulike meninger om arbeidsoppgaver og metoder på arbeidsplassen, skriver det svenske nettstedet Akademikeren. Dette kan i siste instans bidra til mer kreative løsninger.

Men uløste konflikter på jobben, spesielt mellom kolleger som ikke kommer så godt overens på det personlige planet, kan øke stressnivået og til og med øke risikoen for sykmeldinger.

Menn krangler mest

Menn har flest konflikter på arbeidsplassen – det viser flere studier. Men for kvinner øker risikoen for arbeidsplasskonflikter som skyldes kontortype, konstaterer forskere fra flere svenske studiesteder, deriblant universitetet i Stockholm.

– Kvinner er mer vare for stimuli fra miljøet enn menn. Det forklarer hvorfor kontormiljøet gir både mer positive og mer negative utslag hos kvinner. For menn er det andre ting enn fysiske miljøfaktorer som forklarer konfliktene, for eksempel lønn og fordeling av arbeidsoppgaver. Vi vet at kvinner er mer sosialt orientert på jobben også, sier Christin Bodin Danielsson, en av forskerne bak studien.

Aktivitetsbaserte kontorer

Flest konflikter oppsto blant kvinner på aktivitetsbaserte kontorer. Dette omfatter både såkalte fleksikontorer uten personlige arbeidsplasser og kombikontorer der man både har en personlig arbeidsplass og et prosjekt- eller oppgavebasert arbeidsrom. Også for menn var risikoen noe høyere på kombikontor. Når det gjelder kombikontoret, tror forskerne at den høyere risikoen skyldes at kontortypen er mye brukt til gruppearbeid.

– Gruppearbeid er gøy når det fungerer godt, men samarbeid kan også føre til konflikt – det ligger i sakens natur. Tydeligvis er kvinner mer følsomme for dette enn menn, sier Bodin Danielsson.

Den økte risikoen for konflikt på fleksikontor tror forskerne har å gjøre med at ansatte ikke har en egen arbeidsplass. Det kan føre til konflikter knyttet til territorialitet, forklarar Bodin Danielsson. Men også for at vi har en større mulighet til å unngå hverandre istedenfor å ta fatt i konflikter som oppstår.

– En tredje årsak kan være at vi har høy grad av selvstendighet, noe som kan føre til mindre samhold og i forlengelsen av dette eventuelle konflikter, sier hun.

Sosial kontroll

Minst risiko for bråk er det på store kontorer med åpen planløsning. En forklaring på dette kan være at medarbeiderne i store åpne kontorlandskap har mindre mulighet til å isolere seg og må dele arbeidsplass med overordnede og sjefer. Om dette skyldes at lederne er dyktige til å løse konflikter eller helt enkelt ikke tillater dem, er uklart. Men det åpne landskapet kan til en viss grad fungere som en sosial kontroll, tror Bodin Danielsson. Ikke alle vil lage oppstyr for åpen scene og med sjefen ved skrivebordet ved siden av.

Ikke bare støy

Noe som overrasket forskerne var at støy, som vanligvis er en stor stressfaktor i åpne kontorlandskap, ikke var den eneste forklaringen på konfliktene.

– Våre analyser viste at støy i seg selv fører til risiko for arbeidsplasskonflikter, men det absolutt mest interessante er at risikoen hang igjen både i fleksi- og kombikontorer etter at vi hadde tatt hensyn til støyen. Vi tror att disse kontortypene har negativ innflytelse på grunn av sine arkitektoniske og funksjonelle karaktertrekk, sier Christin Bodin Danielsson.

(akademikeren.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS