Hørselsskader
Hørselsskader

Mest øresus i støyutsatte yrker

Menn i støyutsatte yrker og arbeidsledige eller trygdede kvinner er mest utsatt for øresus eller tinnitus, viser ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

(Colourbox.com)

Forskerne bak studien undersøkte sammenhengen mellom yrke og tinnitus. Det er fra før få gode studier som har fått tallfestet risikoen for tinnitus knyttet til yrke. Denne studien avdekker utsatte yrker hvor det kan være ønskelig med tiltak, ifølge instituttets nettside.

Dobbel risiko

" Blant menn fant forskerne økt forekomst av tinnitus i yrker som er forbundet med støy. Forekomsten hos menn blant de ti yrkene med størst risiko for støy var 1,5 til 2,1 ganger høyere enn i ikke-støyutsatte yrker. Yrkene er ikke klassifisert etter risikofaktorer for tinnitus, men etter oppgaver og plikter knyttet til arbeidet. Mulige variasjoner i eksponering innenfor hver yrkeskategori innebærer at en sammenligning mellom yrker ikke nødvendigvis fanger opp alle mulige effekter av yrkeseksponering på tinnitus.

Reduserer mestringsevnen

Blant kvinner var yrke mindre assosiert med tinnitus, selv om det var en viss økt forekomst i enkelte yrker. Effekten av yrke ble også delvis redusert når forskerne kontrollerte for utdanning og inntekt hos kvinner. I stedet var det arbeidsledige eller trygdede kvinner som hadde størst risiko for tinnitus.

Knyttet til helse

– Det er nærliggende å tro at dårlig helse reduserer evnen til å mestre tinnitus, selv om man ikke kan utelukke at plagene med tinnitus allerede var en delaktig årsak til selve uførheten. Tinnitus kan også være forbundet med psykososiale faktorer som tap av sosial status, selvfølelse, sosial støtte, personlig økonomi og livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet, fremholder forskerne med lege Bo Engdahl i spissen. Forskerne kom fram til resultatene ved å koble 49 948 personer i Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag med data om yrke og utdanning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er cirka 400 ulike yrker, og studien presenterer tall for de 122 mest vanlige yrkene.

Jobbstress en risikofaktor

Ifølge forskerne kan en risikofaktor for tinnitus være arbeidsrelatert stress, som for eksempel lav kontroll over arbeidssituasjonen, liten støtte fra sjefer og kolleger, konflikt mellom arbeid og familieliv og en usikker arbeidssituasjon. Tinnitus er ofte forbundet med hørselstap, men rammer også personer med normal hørsel, ifølge nettsiden. Og selv om tinnitus og hørselstap deler mange av de samme risikofaktorene, er tinnitus i større grad knyttet til sentrale mekanismer som styrer følsomheten for lyd.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS