Støy

Hørselskader meldes hyppigst

Hørselskader er den arbeidsrelaterte sykdommen som flest melder til Arbeidstilsynet. Av 2389 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2011 handlet 1445 om støy.

Publisert

(Colourbox.com)

I 2011 mottok Arbeidstilsynet 2389 meldinger om arbeidsrelatert sykdom, melder Dagens Medisin. Etter hørselskadene kommer sykdommer i åndedrettsystemet og muskel - og skjelett. Dette er sammenfallende med foregående år. 444 leger meldte fra om arbeidsrelatert sykdom. Bedriftslegene sto for de fleste meldingene (67 prosent), mens allmennlegene meldte fra om sju prosent.

Støy største problemet

De nye tallene tyder på at støy fortsatt er et stort problem i norsk arbeidsliv. Av de 2389 meldingene om arbeidsrelatert sykdom som Arbeidstilsynet mottok i fjor, handlet 1445 om støy.

Asbest fremdeles på listen

Asbest utgjorde dette året et problem for minst 91 personer, mens de andre problemene gjaldt færre enn 50 personer. De fleste meldingene dreide seg om personer mellom 40 og 66 år. Problemer i forhold til overordnet ble meldt som et problem for 42 personer.

Astma øker litt

Sykdommer i åndedrettsystemet utgjør fortsatt en betydelig andel av meldingene som Arbeidstilsynet mottar. 11 prosent av 2011-meldingene var knyttet til åndedrettsystemet, en liten oppgang fra 2010. Astma var også dette året den hyppigst meldte enkeltdiagnosen med 113 av i alt 272 meldinger. Kols og pleuraplakk er andre diagnoser som meldes hyppig. Da ligger ofte eksponeringen litt tilbake i tid, men meldingen gir likevel viktig kunnskap for at Arbeidstilsynet skal kunne drive forebyggende arbeid.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS