Arbeidsløs-og-alkohol-CB569

Hjelp kolleger med rusproblemer

25 prosent av ansatte i offentlig sektor oppgir at de har opplevd at en kollega har et problem knyttet til alkohol. I privat sektor er tallet 34 prosent.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Dette er en utfordring som virksomheter i alle bransjer bør ta inn over seg. Alkoholbruk er en privatsak helt til det går utover arbeidsplassen og jobbutførelsen. På det tidspunktet blir det arbeidsgivers anliggende, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Mange bekymringssamtaler

At så mange som én av fire i offentlig sektor og én av tre i privat sektor har opplevd at en kollega har hatt problemer knyttet til alkohol, er ikke overraskende. Det skorter ikke på bekymringer med tanke på alkoholbruk i norsk arbeidsliv. Årlig mottar Akan kompetansesenter ca. 800 bekymringssamtaler fra ledere og medarbeidere i arbeidslivet. De fleste av disse samtalene dreier seg om alkohol. Til tross for at mange bekymrer seg, er det færre som faktisk gjør noe med det.

Påvirker arbeidsmiljøet

Dersom en kollega eller medarbeider har et problem knyttet til alkohol, påvirker dette arbeidsmiljøet negativt. I tillegg vet vi at det ofte får konsekvenser for sikkerhet, omdømme og kvaliteten på arbeidet. Det er derfor viktig at man tar tak i problemet så tidlig som mulig, forteller Ege.

Lag en rusmiddelpolicy

Måten dette kan forebygges på, er å lage en rusmiddelpolicy som setter ord på hva som er greit og hva som ikke greit med tanke på alkohol, spill og rusmidler.

– Vår erfaring tilsier at en rusmiddelpolicy er det virkemidlet som isolert sett bidrar best til god forebygging, forutsatt at policyen er forankret hos arbeidsgivere og arbeidstakere, samt kjent for alle ansatte. Kombineres policyen med god samtaletrening for ledere, så er grunnlaget lagt for at virksomheten vil oppnå en større åpenhet knyttet til rusmiddelbruk, og at flere ansatte får hjelp på et tidligere tidspunkt. Dette sparer enkeltmennesker for tapt livskvalitet, arbeidsgivere for tapt effektivitet og samfunnet for helse og velferdsutgifter, avslutter Ege.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS