En gjennomgang av 26 forskningsrapporter knyttet til åpent kontorlandskap gir et ganske entydig bilde. Her ligger det an til problemer. (Foto: Colourbox)
En gjennomgang av 26 forskningsrapporter knyttet til åpent kontorlandskap gir et ganske entydig bilde. Her ligger det an til problemer. (Foto: Colourbox)

Åpent landskap gir mest problemer

Forskningen forteller sitt tydelige språk: Åpent kontorlandskap gir helseskader og produktivitetstap.

Publisert

– Studiene vi har gått gjennom viser at en del folk ikke kan eller bør sitte i åpne landskap. De som har kognitivt krevende arbeidsoppgaver, eller som skal sitte i ro og fred og tenke, de bør ikke arbeide i åpne landskap, sier Jan Vilhelm Bakke til På Høyden – nyhetsavisen for Universitetet i Bergen.

Entydig konklusjon

Han er arbeidsmedisiner og overlege i Arbeidstilsynet og har sammen med kollega Knut Inge Fostervold, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiO, gjort et dypdykk i all forskning knyttet til åpent kontorlandskap.

Funnene deres er publisert i et spesialnummer av Helserådet – Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 16/17 og omtalt i siste utgave av På Høyden.

Bakke og Fostervold har sett på studier om sykefravær, produktivitet, samhandling, støykilder, trivsel og nivåer av stresshormoner.

Konklusjonen er ganske entydig.

I sin rapport skriver de om konsekvensene: «Kostnader ved dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft kan langt overstige innsparte arealkostnader».

Stressrelatert

Kontorlandskap og fleksikontor har et større innslag av ytre faktorer som forårsaker stress enn tradisjonelle cellekontor, mener Bakke og Fostervold å ha funnet gjennom sin studie av forskningsrapportene.

Resultatet viser også at produktiviteten faller i åpne landskap.

Det meste av dette kan relateres til avbrytelser og hendelser i det rommet du sitter i.

Brutt konsentrasjon

– Når du blir forstyrret, kan du gjerne bruke ti-femten minutter eller mer på å komme i gang igjen. Korttidshukommelsen blir slettet når du blir tatt ut av arbeidet ditt, fastslår Jan Vilhelm Bakke til På Høyden.

Avbrytelser kan være kostbart, og gi merkbare utslag på produktiviteten.

– Lønn og sosiale kostnader står for nitti prosent av utgiftene til en ansatt. Leie av bygg er i mange tilfeller om lag ti prosent. Regnestykket viser altså at produksjonen ikke skal falle mange prosent før det hadde lønnet seg å stille med mer areal. Dokumentasjonen i studiene vi har gjennomgått viser at det å flytte til åpent landskap kan føre til et betydelig tap for virksomheten, fortsetter Bakke til På Høyden.

Ikke bare sorgen

I sin artikkel i Helserådet er det likevel ikke helt svart når det gjelder åpne kontorlandskap. Forfatterne skriver at eksempelvis de som jobber på avisdesker, i prosjektgrupper, arkitektkontor, kontrollrom etc. kan ha ubestridte fordeler med kontorlandskap.

Dette kan også gjelde dem som har rutinepreget arbeid som ikke krever aktiv bruk av korttidshukommelse og konsentrasjon, og hvor sosial kontakt med andre er positivt og ikke forstyrrende.

Bakgrunnen for dypdykket ligger i 26 forskningsrapporter fra Norge og utlandet, der alle innfridde kravene til vitenskapelig kvalitet.

Powered by Labrador CMS